W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W BYDGOSZCZY


Informujemy, że w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako „RODO”);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych;

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod@pwisbydgoszcz.pl,
za pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres: 85-031 Bydgoszcz ul. Kujawska 4.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Mariusz Kaczmarek. Kontakt przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Stacji (ePUAP), listownie na adres administratora lub e-mailem na adres: iod@pwisbydgoszcz.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pobierz wniosek w celu skorzystania z Twoich praw z RODO

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawując zapobiegawczy nadzór sanitarny w zakresie zdrowia publicznego, promując zdrowy styl życia i sprawując nadzór nad bezpieczeństwem żywności
i żywienia, higieną radiacyjną oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałając zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i narkotyki w sposób określony, w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z nakazem i wymogami prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności
lub w związku z wiążącą nas umową.

 

PLIKI DO POBRANIA Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU PANI /PANA DANYCH OSOBOWYCH:

Informacja dla osób, których sprawy są załatwiane milcząco

Informacja dla osób, których sprawy są załatwiane w postępowaniu administracyjnym

Informacja dla osób składających skargę, wniosek, petycję

Informacja dla pacjenta

Informacja dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Informacja dla uczestników szkoleń i konferencji w WSSE

Informacja dla osób odbywających praktykę studencką, zawodową lub staż

Informacja dla kontrahentów

Informacja dla współpracowników kontrahentów

Informacja dla osób korespondujących z WSSE

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja dla osób objętych monitoringiem

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z dostępem do informacji publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego WSSE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z Pomiarem Temperatury Osób wchodzących do WSSE

 

W sprawach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako DODO), do której Administrator stosuje oddzielną politykę ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą.

Pobierz informację, dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Pobierz wniosek w celu skorzystania z Pani/Pana praw

Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony internetowej WSSE. Zapisywane dane w związku z odwiedzaniem naszej strony nie są kojarzone z konkretnymi osobami a adresy IP nie identyfikują konkretnej osoby.

Pobierz informację o polityce prywatności i plikach cookie