W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Profilaktyka zdrowotna

jesień

Oddział Profilaktyki Zdrowotnej inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i monitoruje działalność wychowawczą i edukacyjną w społeczeństwie w celu ochrony oraz poprawy zdrowia poprzez:

  • zwiększanie świadomości,
  • kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla zdrowia,
  • pobudzanie aktywności na rzecz zdrowia,
  • propagowanie zdrowego stylu życia w oparciu o ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, cele Narodowego Programu Zdrowia, kierunki działań Światowej Organizacji Zdrowia, sytuację epidemiologiczną, diagnozę procesów społecznych i potrzeb zdrowotnych ludności.

Podstawowe atuty działalności Oddziału Profilaktyki Zdrowotnej to m.in. podejście środowiskowe – przejście od teorii problemów do ludzi z problemami w ich środowiskach, stali oraz nowi partnerzy, ciągle doskonalony język i metody działań, profesjonalizm.

Oddział Profilaktyki Zdrowotnej nadzoruje i koordynuje działania sekcji terenowych, współpracuje z innymi działami, a także zaprasza do współpracy instytucje, placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady służby zdrowia, stowarzyszenia, organizacje, fundacje, towarzystwa, firmy oraz środki masowego przekazu.

Oddział Profilaktyki Zdrowotnej realizuje ogólnopolskie regionalne, wojewódzkie i lokalne programy, przedsięwzięcia edukacyjno-zdrowotne (opracowywane również przez własny zespół metodyczny), wszelkiego typu prozdrowotne akcje, kampanie, szkolenia, konferencje, konkursy, olimpiady wiedzy, wystawy, inscenizacje, pokazy, badania ankietowe itp.

Oddział Profilaktyki Zdrowotnej nieustannie rozwija i udostępnia bazę metodyczną w postaci filmoteki, pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Materiały

Czym się zajmujemy...
Czym​_się​_zajmujemy.jpg 1.81MB
{"register":{"columns":[]}}