W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rys historyczny

 ROK WYDARZENIE
1333 - 1370 w czasach Kazimierza Wielkiego (lata świetności Polski) zadawalający stan sanitarny miasta Bydgoszczy, możliwość zamknięcia bram miejskich- izolacja w przypadku epidemii; zarządzenia i regulacje dotyczące porządkowania ulic i podwórzy, bicia zwierząt, nieczystości na ulicach itd. regulacje władz miasta
1541 zaczęto pobierać wodę z ujęć podziemnych co poprawiło stan higieny w mieście, ścieki w tym czasie odprowadzano bezpośrednio do Brdy; powstała Łaźnia Miejska usytuowana na Wyspie Młyńskiej (z czasem łaźnie stały się niestety rozsadnikami chorób)
1672 pierwsze zarządzenia dotyczące “evectio stercorum” czyli wywozu nieczystości z miasta: w ciągu tygodnia właściciele domów mieli doprowadzić przyległe ulice do porządku (opornych wtrącano do więzienia, powołano specjalną komisję do kontroli wykonania zarządzeń)
1800 w tym czasie w Bydgoszczy funkcjonują wodociągi, łaźnie miejskie oraz 3 szpitale
1805 epidemia malarii
1807 epidemia tyfusu
1815 epidemia ospy
1824 Królewsko-Pruska Regencja Bydgoska- pierwsze Zarządzenie “przeciw zanieczyszczeniu powietrza”
1826 Zarządzenie “szkodliwość swędu węgli”
1919 19 lipca 1919 r. zasadnicza ustawa sanitarna
1920 14 lipiec 1920 r. ustawa o utworzeniu urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do Spraw Walki w Epidemjami grożącemi państwu klęską powszechną
pierwsze potwierdzone informacje nt. planu przeniesienia z Płocka do Torunia Państwowego Zakładu Epidemjologicznego
1921 18.02.1921 r.- kierownikiem PZE w Toruniu został dr Józef Celarek
1921 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. w przedmiocie statutu organizacyjnego Państwowego Zakładu Epidemjologicznego- dot. Filii w Toruniu
1923 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 września 1923 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowy Zakład Epidemjologiczny na Państwowy Zakład Higieny
1927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higieny (prezydent Ignacy Mościcki)
1928 Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 1928 r. w sprawie powołania Urzędu Nadzwyczajnego Komisarza do Walki z Epidemiami
1932 powstanie w Toruniu Fili Państwowego Zakładu Higieny z siedzibą w Warszawie: Filia składała się Oddziału Badań Bakteriologicznych; pierwszym kierownikiem była dr Maria Wawrzyńska
1945 31 sierpień 1945 r. informacje na temat powołania Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiami na Województwo Pomorskie w Bydgoszczy
1946 Państwowy Zakład Higieny organizuje pełną 3-działową Filię w Bydgoszczy; na siedzibę Filii w Bydgoszczy wybrano wille Kolwitzów mieszczącą się przy ul. Kujawskiej 4; kierownikiem Filii została dr Maria Wawrzyńska, jej zastępcą mianowano mgr Zdzisława Jankowskiego; Bazą bydgoskiej placówki stała się Filia PZH w Toruniu oraz Miejska Pracownia Badania Żywności działająca w Bydgoszczy
1947 w lipcu zakończono prace remontowo-adaptacyjne budynku przy Kujawskiej 4, do której przeniesiono z Torunia: Oddział Badań Bakteriologicznych oraz Badania Wody; w Filii PZH zatrudnionych było blisko 50 osób; 2 września 1947 r. oficjalne otwarcie Filii PZH przy ul. Kujawskiej 4 z udziałem władz wojewódzkich i miejskich
1952 przekształcenie Wojewódzkich Filii Państwowego Zakładu Higieny w Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, w skład Wojewódzkich Stacji weszły również Wojewódzkie Kolumny Sanitarne, w bardziej uprzemysłowionych powiatach powstały Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – niektóre z nich zostały przekształcone z istniejących Ekspozytur PZH; w skład Powiatowych Stacji weszły również Powiatowe Kolumny Sanitarne, od 1 września 1952 r. obowiązki Dyrektora Wojewódzkiej Stacji objął mgr Zdzisław Jankowski, WSSE przystąpiło do organizacji Miejskich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku
1953 od 1 kwietnia 1953 r. Dyrektorem WSSE został dr Marian Barciszewski; powstała Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Inowrocławiu oraz Powiatowe Stacje w Chojnicach, Brodnicy, Aleksandrowie Kujawskim, Wąbrzeźnie, Mogilnie oraz Żninie
1954 14 sierpnia 1954 r. dekret o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
1955 od 1 stycznia na stanowisko Dyrektora WSSE powołany został dr Edwin Dymek- jednocześnie od tego dnia pełnił funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla Województwa Bydgoskiego, 16 września 1955 r. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji stacji sanitarno-epidemiologicznych
1991 od lipca 1991 r. Dyrektorem WSSE został dr n. med. Maciej Borowiecki
2007 od października 2007 r. Dyrektorem WSSE został Jerzy Kasprzak
2010 na mocy ustawy z dnia 23.01.2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacyjnymi i podziałem zadań administracji publicznej w województwie z dniem 1 stycznia 2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna weszła w struktury zespolonej administracji rządowej
2010 październik podsumowanie akcji „Tajfun”– z terenu województwa znika kilkadziesiąt sklepów z dopalaczami
2012 maj III etap rewitalizacji WSSE w Bydgoszczy – frontowa elewacja wschodnia budynku A, bezpośrednio przylegająca do ulicy Kujawskiej, odzyskuje dawny blask
2015 11 maja uroczyste otwarcie nowej pracowni laboratoryjnej – pokoju do pracy z eterem oraz uruchomienie ekranu wizyjnego, na którym wyświetlany jest aktualny pomiar dawki promieniowania gamma w powietrzu
2015 sierpień zmiana kolorystyki budynku E (ukończonego w roku 2007)
2016 21 marca uroczyste otwarcie nowej Pracowni Molekularnej przy WSSE w Bydgoszczy
2016 19-20 maja decyzją Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wieloletni pracownik WSSE – pani Ewa Potracka (kierownik pracowni Mikrobiologii Medycznej w Oddziale Diagnostyki Medycznej WSSE w Bydgoszczy) otrzymuje odznaczenie „Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej”
2018 marzec nowa diagnostyka laboratoryjna w przypadku podejrzenia infekcji wirusem grypy
2018 marzec powołanie PTH Oddziału Bydgoskiego z siedzibą przy WSSE w Bydgoszczy (Uchwała nr 1 z dnia 19 marca 2018 roku Prezydium Zarządu Głównego PTH w Warszawie)
2018 7 września WSSE w Bydgoszczy otrzymuje Certyfikat za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem regionu podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
2018 2 listopada porozumienie ramowe o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów Inspekcji Weterynaryjnej
2020 17 marca Dyrektorem WSSE i zarazem Państwowym Kujawsko-Pomorskim Inspektorem Sanitarnym został Wojciech Koper
2020 18 marca Laboratorium przy WSSE rozpoczyna badania próbek w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2
2020 29 września uroczyste otwarcie nowoczesnego Laboratorium Badań Molekularnych wchodzącego w skład Oddziału Badań Mikrobiologicznych, Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

 

Powyższe kalendarium opracowano na podstawie danych zgromadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszcz, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy oraz prywatnych zbiorów Pana Zdzisława Jankowskiego.

Opracowanie i wykonanie: Krystyna Błażejewska

{"register":{"columns":[]}}