W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Karta Lokalizacji Podróżnego

Karta Lokalizacji Podróżnego

Od 17 lipca 2021 r. (sobota) Karta Lokalizacji Podróżnego dostępna jest w formie elektronicznej – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Osoby podróżujące do Polski samolotem – przed dokonaniem odprawy – są obowiązane do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej (eKLP). Elektroniczna karta zastępuje dotychczas stosowane karty papierowe. Jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego można ją nadal wypełnić w postaci papierowej — w takim przypadku papierowy formularz Karty Lokalizacji Podróżnego (KLP) jest przekazywany przez personel pokładowy.

Kartę Lokalizacji Podróżnego wypełnia się poprzez rządową stronę zawierające informacje związane z trwającą epidemią koronawirusa:


https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp


Administratorem danych przekazanych przez podróżnego w eKLP jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu podróżnego.
W przypadku, gdyby na pokładzie samolotu znajdowała się osoba zakażona, Karta Lokalizacji Pasażera umożliwi szybkie dotarcie do osób, które z nią podróżowały, co z kolei pomoże ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.

Unijne Zalecenie (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczenia swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 stanowi, że informacje o przypadkach zakażenia COVID-19 wykrytych w momencie przybycia danej osoby na terytorium państwa członkowskiego należy niezwłocznie przekazywać organom ds. zdrowia publicznego państw, w których dana osoba przebywała w ciągu ostatnich 14 dni, na potrzeby ustalania kontaktów potencjalnie zakaźnych.

Elektroniczna forma wypełniania karty lokalizacji pasażera została wprowadzona
z siedmiodniowym vacatio legis, którego termin upływa w sobotę, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 1262). Możliwość stosowania
w międzynarodowym ruchu lotniczym Kart Lokalizacyjnych Pasażera wynika z przepisów Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym tzw. Konwencji Chicagowska.