W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawiezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Iwona Sobiechowska-Żołna nr telefonu: +48 22 620 90 01-06 wew. 666, e-mail: iwona.sobiechowska-zolna@sanepid.gov.pl oraz Adam Jastrzębski nr telefonu: +48 22 620 90 01-06, wew. 666, e-mail: adam.jastrzebski@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Adres: ul. Żelazna 79
 • 00-875 Warszawa
 • E-mail: sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia, od ulicy Żelaznej. Jedno do budynku głównego, drugie do punktu przyjęcia próbek. Do wejść prowadzą schody, oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Punkt informacyjny i podawczy po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejścia zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje budynku. Budynek posiada windę.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. Nowogrodzka 82, 02-018 Warszawa
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Nowogrodzkiej.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Na poziom parteru, prowadzą schody o biegu 4 stopni, dla osób poruszających się na wózkach, dostępna jest platforma schodowa.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze budynku.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.03.2021 08:08 Iwona Sobiechowska - Żołna
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Uściński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 14.06.2022 13:11 Joanna Narożniak
Deklaracja dostępności 2.0 26.10.2021 11:47 Iwona Sobiechowska - Żołna
Deklaracja dostępności 1.0 04.03.2021 08:08 Iwona Sobiechowska - Żołna

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}