W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

minister_Adam_Niedzielski

Kompetencje

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46. budżetu państwa.

Szef resortu zdrowia Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia poprzez, między innymi, przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane. Minister zdrowia wykonuje swoje zadania z pomocą sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad: 

 1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym; 
 2. Głównym Inspektorem Sanitarnym; 
 3. Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych; 
 4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. 

Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: 

 1. Gabinet Polityczny Ministra; 
 2. Biuro Komunikacji; 
 3. Biuro Ministra; 
 4. Departament Analiz i Strategii; 
 5. Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 
 6. Departament Prawny; 
 7. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. 

Minister nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Życiorys

dr n. ekon. Adam Niedzielski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2020 15:20 Justyna Maletka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Maletka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Adam Niedzielski 5.0 11.08.2021 14:00 Bartłomiej Celejewski
Adam Niedzielski 4.0 11.08.2021 13:55 Bartłomiej Celejewski
Adam Niedzielski 3.0 01.12.2020 09:58 Bartłomiej Celejewski
Adam Niedzielski 2.0 16.09.2020 13:18 Bartłomiej Celejewski
Adam Niedzielski 1.0 26.08.2020 15:20 Justyna Maletka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}