Anna Pankowska-Gałaj

Dyrektor Generalny

  • Anna Goławska

    Anna Goławska

sekretariat: (22) 63 49 233
fax: (22) 634 94 71

Kompetencje

Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu i jego gotowość do realizacji zadań ustalonych przez ministra zdrowia. Stanowisko to należy do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Dyrektor generalny podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

Podstawowe obszary działania dyrektora generalnego obejmują:

  • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa poprzez nadzór nad komórkami organizacyjnymi,
  • bezpośredni nadzór nad Biurem Dyrektora Generalnego, Biurem Kadr oraz Biurem Finansowo-Gospodarczym,
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
  • realizację polityki personalnej,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
  • wykonywanie zadań kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Życiorys

Anna Goławska ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jest absolwentką doktoranckich studiów w dyscyplinie nauk o  zarządzaniu w  Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.

Pani Anna Goławska jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Zdrowia. Od 2009 r. zajmowała stanowisko naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia. Od początku swojej pracy w  administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków europejskich dedykowanych dla sektora zdrowia. Od 2015 r. realizowała zadania związane z  szeroko pojętym e- zdrowiem. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zarządzania zasobami i projektami.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.12.2018 14:54
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 06.12.2018 14:54
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Anna Goławska 1.0 06.12.2018 14:54 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP