Anna Pankowska-Gałaj

Dyrektor generalny

  • Anna Pankowska-Gałaj

    Anna Pankowska-Gałaj

sekretariat: (22) 63 49 233
fax: (22) 634 94 71

Kompetencje

Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu i jego gotowość do realizacji zadań ustalonych przez ministra zdrowia. Stanowisko to należy do grupy wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Dyrektor generalny podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

Podstawowe obszary działania dyrektora generalnego obejmują:

  • zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Ministerstwa poprzez nadzór nad komórkami organizacyjnymi,
  • bezpośredni nadzór nad Biurem Dyrektora Generalnego, Biurem Kadr oraz Biurem Finansowo-Gospodarczym,
  • nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,
  • realizację polityki personalnej,
  • reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,
  • wykonywanie zadań kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.09.2018 09:06
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 06.09.2018 09:06
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Anna Pankowska-Gałaj 1.0 06.09.2018 09:06 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP