Dziecko z cukrzycą

Cukrzyca typu I to choroba przewlekła często występującą u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach nastąpił wzrost zachorowań na ten typ cukrzycy. Dotyczy to szczególnie dzieci najmłodszych. Choroba wiąże się z występowaniem wahań poziomu cukru we krwi. Dlatego u chorego dziecka konieczne jest:
•    stałe sprawdzanie poziomu cukru we krwi (przy pomocy glukometru),
•    podawanie insuliny,
•    obliczanie kaloryczności posiłków.
Niewłaściwa opieka może powodować powikłania groźne dla zdrowia i życia dziecka.

Sytuacja dzieci z cukrzycą w Polsce

Wiedza o cukrzycy w polskim społeczeństwie, również wśród pracowników oświaty,  jest niewystarczająca. Do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół przyjmuje się coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Dzieci te przez większość dnia są pod opieką pracowników placówek oświatowych. Ważne, aby mieli oni wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Powinni też wiedzieć jak postępować w sytuacji zaburzenia zdrowia z powodu cukrzycy. Niski poziom wiedzy wśród tych osób powoduje trudności w opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę przebywającym w przedszkolu lub szkole. Rodzi też obawy i niepokój wśród rodziców tych dzieci oraz samych pracowników co do prawidłowości zapewnienia opieki nad dzieckiem w placówce oświatowej. Ostatecznie problem ten może wpływać negatywnie na realizację przez dzieci chore na cukrzycę obowiązku szkolnego.

Szkolenia dotyczące cukrzycy u dzieci

Minister zdrowia dostrzegł potrzebę przekazania pracownikom przedszkoli i szkół wiedzy na temat cukrzycy. W latach 2014 – 2018 inicjował ogólnopolskie szkolenia, które odbyły się we współpracy z wojewodami i wojewódzkimi kuratorami oświaty. 

Tematyka szkoleń obejmie wiedzę o cukrzycy, a także zasady pierwszej pomocy dla dziecka chorego na cukrzycę. Poruszone będą też aspekty psychologiczne i społeczne tej choroby ważne nie tylko dla chorych dzieci, ale również ich rodzin.

Szkolenie kierowane jest w szczególności do:
•    dyrektorów placówek oświatowych,
•    wychowawcy przedszkoli,
•    nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej,
•    wychowawcy świetlic szkolnych.

W szkoleniach organizowanych w latach 2014-2018 uczestniczyło ogółem 7 197 nauczycieli i wychowawców z 5 367 placówek oświatowych (przedszkoli i szkół).

pdf One są wśród nas - Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

3.19MB

pdf Dziecko z cukrzycą w szkole

75.9MB

pdf Informacje ogólne o cukrzycy

47.13MB

pdf Jak Marcyś mały cukrzydło- męczydło okiełznał

1.21MB

pdf Broszura dla dzieci w wieku 12-16 lat

14.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 16.01.2018 13:19
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 16.01.2018 13:19
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj