Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

 • Józefa Szczurek-Żelazko

  Józefa Szczurek-Żelazko

sekretariat: (22) 63 49 440
fax: (22) 635 24 87

Kompetencje

Jest członkiem:

 1. Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 2. Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
 3. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
 3. Departament Pielęgniarek i Położnych,
 4. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 2. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 3. Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie,
 4. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 5. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
 6. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 7. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 8. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 9. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 10. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
 11. uczelni medycznych. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 09:31
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.02.2019 09:31
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Józefa Szczurek-Żelazko 1.0 07.02.2019 09:31 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP