Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

 • Józefa Szczurek-Żelazko

  Józefa Szczurek-Żelazko

sekretariat: (22) 63 49 440
fax: (22) 635 24 87

Kompetencje

Jest członkiem:

 1. Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 2. Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
 3. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Departament Pielęgniarek i Położnych,
 4. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
 2. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 3. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
 4. Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie,
 5. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 6. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 7. Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 8. Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 9. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 10. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 11. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,
 12. Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
 13. uczelni medycznych. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.12.2018 08:56
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.12.2018 08:56
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Józefa Szczurek-Żelazko 1.0 07.12.2018 08:56 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP