Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

 • Józefa Szczurek-Żelazko

  Józefa Szczurek-Żelazko

sekretariat: (22) 63 49 440
fax: (22) 635 24 87

Kompetencje

Jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Matki i Dziecka,
 3. Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 4. Departament Pielęgniarek i Położnych.
 5. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli
 2. Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 3. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 4. Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie
 5. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 6. Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie
 7. Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 8. Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 9. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 10. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 11. Instytutu Gruźlicy i Chorób Pluc w Warszawie
 12. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia  Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 13. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 14. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 15. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 16. Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie
 17. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 18. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 19. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie
 20. Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie
 21. uczelni medycznych. 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.09.2018 09:21
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 06.09.2018 09:21
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Józefa Szczurek-Żelazko 1.0 06.09.2018 09:21 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP