Konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa

Zapoznaj się z opiniami konsultantów w zakładce opinie konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Zmiana nazwy dziedziny pielęgniarstwa

W celu dostosowania nazwy dziedziny pielęgniarstwa, w której na podstawie art. 3  ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.  z 2017 r. poz. 890) powoływany był oraz aktualnie pełni funkcję konsultant krajowy, do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia,  w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1562), dotychczasową nazwę dziedziny „pielęgniarstwa przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych” zastępuje się nazwą dziedziny „pielęgniarstwa opieki długoterminowej”, z dniem 1 września 2018 r. Przyjęto, że zmiana nazwy dziedziny nie wpływa na zmianę zakresu przedmiotowego pełnionej funkcji konsultanta.”

Uzasadnienie:
Powyższa zmiana nazwy dziedziny pielęgniarstwa, poprzez dostosowanie nazwy dotychczas reprezentowanej przez konsultanta dziedziny do wymogów rozporządzenia powinna ułatwić kojarzenie pełnionej funkcji konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa  z wykazanym w rozporządzeniu obszarem opieki długoterminowej.
 

Wykaz konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa (30.01.2019) Pobierz plik: doc Wykaz konsultantów krajowych w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa (30.01.2019)

Rozmiar : 0.53MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.01.2019 08:45
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 31.01.2019 08:45
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Konsultanci w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa 1.0 31.01.2019 08:45 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP