W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Łukasz Szumowski

Minister zdrowia

Łukasz Szumowski

sekretariat: (22) 63 49 326

Kompetencje

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46. budżetu państwa.

Szef resortu zdrowia Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia poprzez, między innymi, przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane. Minister zdrowia wykonuje swoje zadania z pomocą sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia.

 

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad:

  1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
  2. Głównym Inspektorem Sanitarnym;
  3. Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;
  4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Gabinet Polityczny Ministra;
  2. Biuro Ministra;
  3. Biuro Komunikacji;
  4. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzami Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Życiorys

Urodzony 3 czerwca 1972 roku.

Od listopada 2016 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 – doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie przez wiele lat był członkiem rady naukowej. Pełnił liczne funkcje w europejskich i polskich towarzystwach naukowych. Należy do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom, zajmującą się pomocą obywatelom polskim pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również z fundacją Serce dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjentów i lekarzy w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowarzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.

Żonaty, ma czwórkę dzieci. W wolnym czasie zajmuje się żeglarstwem oraz narciarstwem. Gra również na pianinie i gitarze.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2018 11:36 Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Łukasz Szumowski 5.0 11.05.2020 08:36 Mateusz Klimczak
Łukasz Szumowski 4.0 11.05.2020 08:35 Mateusz Klimczak
Łukasz Szumowski 3.0 14.02.2020 14:15 Mateusz Klimczak
Łukasz Szumowski 2.0 17.01.2020 09:48 Mateusz Klimczak
Łukasz Szumowski 1.0 07.02.2019 09:23 Mateusz Klimczak
Łukasz Szumowski 0.0 10.12.2018 11:36 Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP