Marcin Czech

Podsekretarz stanu

  • Marcin Czech

    Marcin Czech

sekretariat: (22) 6349 592
fax: (22) 6353 533

Kompetencje

Jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

  1. Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
  2. Departament Współpracy Międzynarodowej.

Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich.

Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Życiorys

Urodził się 27 sierpnia 1968 roku w Warszawie.

Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration  (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York UniversityUniversity of Liverpool  w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie.

Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT.

Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence.

Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC.

Wyłączenia

Z uwagi na gwarancyjny – dla uczestników postępowania – charakter regulacji dotyczących wyłączenia pracownika oraz zaufanie uczestników do władzy publicznej, właściwym jest wyłączenie Pana Marcina Czecha na jego żądanie lub strony albo z urzędu od udziału w postępowaniach dotyczących podmiotów, z którymi łączył go stosunek pracy (Servier Polska Sp.z.o.o. oraz Novo Nordisk Pharma Sp. z.o.o). oraz od udziału w postępowaniach dotyczących bezpośrednich konkurentów w/w podmiotów.

Pan Minister Marcin Czech podejmuje decyzje o wyłączeniu się z konkretnego postępowania, zgłaszając taką informację do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Rozstrzygnięcia w postępowaniach administracyjnych, z których Pan Minister Marcin Czech wyłączył się, podejmuje osobiście Minister Zdrowia.

Dane teleadresowe

numer pokoju: 106
telefon: (22) 6349 592
fax: (22) 6353 533

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.12.2018 08:39
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.12.2018 08:39
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Marcin Czech 1.0 07.12.2018 08:39 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP