Narodowy program medycyny transplantacyjnej

Dzięki realizacji programu chcemy zwiększyć liczbę przeszczepień komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych.

Do kogo skierowany jest program

Odbiorcami programu są:

 • podmioty lecznicze, które przeszczepiają narządy, komórki i tkanki,
 • banki tkanek i komórek,
 • medyczne laboratoria diagnostyczne, które testują komórki, tkanki i narządy,
 • ośrodki dawców szpiku, które rekrutują potencjalnych dawców szpiku,
 • całe społeczeństwo.

 

Cele programu

W czasie trwania programu chcemy, aby w Polsce przeprowadzano tyle samo przeszczepień komórek, tkanek i narządów, co w innych krajach Europy.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

 • promowanie transplantologii wśród społeczeństwa,
 • edukację personelu medycznego,
 • wsparcie szpitali, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Planujemy m. in. modernizację oraz doposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych i innych jednostek, które działają na rzecz transplantologii. Będziemy również finansowali nowe rodzaje przeszczepiania: twarzy, krtani, jelita i kończyny górnej oraz przeszczepy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko jego odrzutu.

Chcemy też organizować kampanie informacyjno-edukacyjne o transplantologii, promujące ideę transplantacji, w tym rejestrację jako potencjalny dawca szpiku oraz przeszczepianie nerek od członków rodziny.

 

Czas realizacji programu

Program będzie realizowany przez 10 lat, to znaczy od 2011 do 2020 roku.

 

Efekty

Korzyści wynikające z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej:

 • wzrost liczby przeszczepianych narządów od dawców żywych i zmarłych,
 • poprawa jakości życia lub jego przedłużenie u chorych, dla których inne metody leczenia były nieskuteczne lub mało efektowne,
 • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy,
 • upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat transplantologii.

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Pobierz plik: pdf Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Rozmiar : 1.12MB

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” Pobierz plik: docx Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

Rozmiar : 0.24MB

Uchwała nr 57/2018 Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą Pobierz plik: pdf Uchwała nr 57/2018 Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"

Rozmiar : 0.77MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.04.2018 12:03
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 06.04.2018 12:03
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj