W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Dzięki realizacji programu chcemy zwiększyć liczbę przeszczepień komórek, tkanek i narządów pobranych od dawców żywych i zmarłych.

Do kogo skierowany jest program

Odbiorcami programu są:

 • podmioty lecznicze, które przeszczepiają narządy, komórki i tkanki,
 • banki tkanek i komórek,
 • medyczne laboratoria diagnostyczne, które testują komórki, tkanki i narządy,
 • ośrodki dawców szpiku, które rekrutują potencjalnych dawców szpiku,
 • całe społeczeństwo.

Cele programu

W czasie trwania programu chcemy, aby w Polsce przeprowadzano tyle samo przeszczepień komórek, tkanek i narządów, co w innych krajach Europy.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

 • promowanie transplantologii wśród społeczeństwa,
 • edukację personelu medycznego,
 • wsparcie szpitali, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Planujemy m. in. modernizację oraz doposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną podmiotów leczniczych i innych jednostek, które działają na rzecz transplantologii. Będziemy również finansowali nowe rodzaje przeszczepiania: twarzy, krtani, jelita i kończyny górnej oraz przeszczepy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko jego odrzutu.

Chcemy też organizować kampanie informacyjno-edukacyjne o transplantologii, promujące ideę transplantacji, w tym rejestrację jako potencjalny dawca szpiku oraz przeszczepianie nerek od członków rodziny.

Czas realizacji programu

Program będzie realizowany przez 11 lat, to znaczy od 2011 do 2021 roku.

Efekty

Korzyści wynikające z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej:

 • wzrost liczby przeszczepianych narządów od dawców żywych i zmarłych,
 • poprawa jakości życia lub jego przedłużenie u chorych, dla których inne metody leczenia były nieskuteczne lub mało efektowne,
 • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy,
 • upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie na temat transplantologii.

Materiały

Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Treść programu - UCHWAŁA Nr 97 na 2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. (1).pdf 1.12MB
Uchwała nr 97/2017 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
uchwala-i-zalacznik-calosc (1).docx 0.24MB
Uchwała nr 57/2018 Rady Ministrów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"
RM-111-53-18 (obieg) uchw. nr 57 RM 2018 zm. program Transplantacja.pdf 0.77MB
Zakup sprzętu i aparatury - pojemniki do przechowywania i transportu narządów
Zakup​_sprzętu​_i​_aparatury​_-pojemniki​_do​_przechowywania​_i​_transportu​_narządów​_-​_załączniki.xlsx 0.04MB
Zakup sprzętu i aparatury - RT - PCR
Zakup​_sprzętu​_i​_aparatury​_-​_RT​_-​_PCR​_-​_załączniki.xlsx 0.04MB
Uchwała nr 150/2020 Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
Uchwała​_nr​_150​_2020​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_20​_października​_2020​_r.DOCX 0.04MB
Załączniki do Uchwały nr​ 150​ 2020​ Rady​ Ministrów
Harmonogram​_realizacji​_Narodowego​_Programu​_Rozwoju​_Medycyny​_Transplantacyjnej.PDF 0.86MB
Uchwała nr 150/2020
UCHW​_NR​_150​_RM​_2020​_ZM​_NPRMT​_​_.pdf 0.17MB
Załącznik do Uchwały nr 150/2020
ZAŁĄCZNIK​_DO​_UCHW​_NR​_150​_RM​_2020​_ZM​_NPRMT.pdf 0.86MB
Zakup sprzętu i aparatury sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019
Zakup​_sprzętu​_i​_aparatury​_sfinansowanie​_zakupu​_sprzętu​_dla​_Oddziałów​_Anestezjologii​_i​_Intensywnej​_Terapii​_z​_największą​_aktywnością​_donacyjną​_w​_latach​_2017-2019.xlsx 0.03MB
Uchwała Nr 147-2021 Rady Ministrów z 9 listopada 2021 wraz z załącznikami
Uchwała​_Nr​_147-2021​_Rady​_Ministrów​_z​_9​_listopada​_2021​_wraz​_z​_załącznikami.pdf 0.41MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
02.12.2021 14:12 Bartłomiej Celejewski
Pierwsza publikacja:
06.04.2018 12:03 Rafał Babraj
{"register":{"columns":[]}}