Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

Dzięki realizacji programu chcemy zmniejszyć umieralność z powodu chorób serca i naczyń w Polsce. Zamierzamy prowadzić programy badań przesiewowych oraz działania profilaktyczne, które pozwolą podnieść świadomość społeczeństwa na temat tych chorób. Program stanowi kontynuacje poprzednich edycji programu.

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do:

  • podmiotów leczniczych, które zajmują się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • osób narażonych oraz chorych na choroby układu sercowo-naczyniowego,
  • ogółu społeczeństwa i personelu medycznego.

Cele programu

W ramach programu chcemy zmniejszyć liczbę zgonów z powodu chorób układu krążenia do 427 zgonów na 100 tys. osób (spadek o 3% w stosunku do danych z roku 2014).

Naszym głównym celem jest doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitali, a także m.in.:

  • prowadzenie rejestrów medycznych, które umożliwią ocenę skuteczności leczenia,
  • zwiększenie dostępu do nowych terapii, opieki oraz nowoczesnych programów badań przesiewowych.

doc Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 - treść programu

1.53MB

pdf Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 - treść programu

68.88MB

pdf Aktualizacja (23.02.2018) - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

1.57MB

doc Aktualizacja (23.02.2018) - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

1.54MB

pdf Aktualizacja (9.10.2018) - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

1.58MB

doc Aktualizacja (9.10.2018) - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

1.56MB

pdf Aktualizacja (12.04.2019) - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020

1.64MB

xlsx załączniki do umów (16.11.2018)

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2019 08:40
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 08.05.2019 08:40
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak