W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sławomir Gadomski

Podsekretarz stanu

Sławomir Gadomski

sekretariat: (22) 63 49 230

email: sekretariat-sg@mz.gov.pl 

Kompetencje

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Analiz i Strategii,
 2. Departament Budżetu i Finansów,
 3. Departament Oceny Inwestycji,
 4. Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 2. Banku Tkanek Oka w Warszawie,
 3. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 4. Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
 5. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
 6. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
 7. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
 8. Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
 9. Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
 10. Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
 11. Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
 12. regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 13. Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 14. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką
finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - zdrowie.

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

 1. zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
 2. audytu wewnętrznego. 

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Sławomir Gadomski posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów i bankowości oraz matematyki finansowej, jest na końcowym etapie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta.
Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU), w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych / doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.
Przez ostatnie 2 lata jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce - Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie nadzorował obszary:

 • zarządzania strategicznego i korporacyjnego,
 • controllingu finansowego,
 • HR,
 • IT
 • inwestycji,
 • zakupów,
 • audytu wewnętrznego,
 • bezpieczeństwa,
 • prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi / optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności Instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Obszary specjalizacji Sławomira Gadomskiego to:

 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie korporacyjne,
 • zarządzanie finansami i controlling finansowy,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie inwestycjami,
 • sprawozdawczość finansowa i rachunkowość finansowa,
 • audyt wewnętrzny i rewizja finansowa.

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2018 08:50 Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Rafał Babraj
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sławomir Gadomski 4.0 17.01.2020 09:38 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 3.0 16.01.2020 09:22 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 2.0 13.09.2019 15:36 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 1.2 02.08.2019 08:37 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 1.1 07.02.2019 09:45 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 1.0 17.01.2019 10:04 Mateusz Klimczak
Sławomir Gadomski 0.0 07.12.2018 08:50 Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP