Zbigniew J. Król

Podsekretarz stanu

 • Zbigniew J. Król

  Zbigniew J. Król

sekretariat: (22) 63 49 295
fax: (22) 831 21 66

Kompetencje

Jest członkiem:

 1. Komitetu do Spraw Europejskich.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Analiz i Strategii,
 2. Departament Współpracy Międzynarodowej,
 3. Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,
 2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
 3. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
 4. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 5. Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
 6. Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
 7. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
 8. Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
 9. Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
 10. Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
 11. Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
 12. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
 13. Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
 14. Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
 15. Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
 16. Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
 17. Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Życiorys

Urodził się 10 marca 1962 roku w Brzegu Dolnym.
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał tam tytuł doktora nauk medycznych. Jest pediatrą oraz specjalistą w dziedzinach: zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Ukończył liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia (m.in. 1994 – Europa Zachodnia, 1995 – Belgia, Austria, 1996/97 – CM UJ Kraków, 1997 – Uniwersytet Harvarda USA, 2001 – USA, 2007/08 – Warszawa, Paryż).

Po ukończenia studiów pracował jako starszy asystent w Klinice Nefrologii Pediatrycznej PSK we Wrocławiu (1990-1996) oraz jako lekarz rodzinny w Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM (1994-1996). Od 1996 do 2000 r. był dyrektorem SPZOZ „Śródmieście”  w Krakowie i  prezesem Fundacji Zdrowia Publicznego (1999-2000). W latach 2000-2009 pracował jako adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. W tym czasie (2007-2009) był również zastępcą dyrektora w Agencji Oceny Technologii Medycznych. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016).

Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). 16 lutego 2017 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dane teleadresowe

numer pokoju: 158
telefon: (22) 634 92 95
fax: (22) 831 21 66

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.02.2019 10:06
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 07.02.2019 10:06
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Zbigniew J. Król 1.0 07.02.2019 10:06 Mateusz Klimczak Mateusz Klimczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP