Zdarzenia mnogie/masowe

Zdarzenia, w wyniku których co najmniej dwie osoby znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dzielą się na:

  • Zdarzenie mnogie – zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe nie przekracza możliwości podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia.
  • Zdarzenie masowe – zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe przekracza możliwości podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia.

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego lub masowego

Procedury opracował zespół ekspertów w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

Opis sposobu postępowania i koordynacji działań ratunkowych na miejscu zdarzenia rekomenduje konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Stosowanie zaleceń Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego lub masowego poprawia bezpieczeństwo poszkodowanych, służb ratunkowych, jak również szpitali przyjmujących poszkodowanych.

Procedury zawierają także wzory dokumentów, dotyczące zdarzenia mnogiego lub masowego. Właściwe ich wypełnienie pozwala na wnikliwą analizę działań ratunkowych. Podsumowanie tych działań zawiera kartę spostrzeżeń i propozycji dla Ministerstwa Zdrowia. Karta ma pomóc wypracować zmiany i optymalizacje obowiązującej procedury, a także innych obszarów, które mają wpływ na skuteczność akcji ratowniczej.

Pliki do pobrania:

Pierwsza strona Procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.pdf Pobierz plik: pdf Pierwsza strona Procedur postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.pdf

Rozmiar : 0.46MB

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.doc Pobierz plik: doc Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.doc

Rozmiar : 4.74MB

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.pdf Pobierz plik: pdf Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego masowego.pdf

Rozmiar : 2.38MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska