W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na stanowisko referanta ds. konsularnych

06.09.2021

Ambasada RP w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Abu Dhabi pilnie poszukuje referanta ds. konsularnych. Miejsce wykonywania pracy: Ambasada RP w Abu Dhabi (brak możliwości wykonywania pracy w trybie zdalnym) data rozpoczęcia pracy: 17 październik 2021 r. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z załączonym poniżej ogłoszeniem. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 września 2021 r.

logo PL

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i opracowywanie do decyzji konsula wniosków z zakresu ruchu osobowego (sprawy wizowe), z zakresu spraw paszportowych, obywatelskich i prawnych;
 • uczestniczenie w załatwianiu spraw z zakresu opieki konsularnej oraz współpracy z obywatelami polskimi i Polonią;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie problematyki konsularnej;
 • udzielanie informacji telefonicznych i pocztą elektroniczną w sprawach dotyczących problematyki konsularnej;
 • prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw konsularnych;
 • stałe zapoznawanie się z aktualizacjami przepisów z zakresu problematyki konsularnej;

Wykształcenie:

 • preferowane kierunki studiów: prawo, administracja i zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, lingwistyka.

Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie w zakresie pracy administracyjno-biurowej,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość języka arabskiego,
 • Wysoka kultura osobista i wysokie kompetencje społeczne,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dyspozycyjność w sytuacjach nadzwyczajnych,
 • Uregulowany status pobytu w ZEA.  

Wymagania dodatkowe:

 • Zaangażowanie, sumienność oraz rzetelność przy wykonywaniu obowiązków,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zarazem umiejętność pracy zespołowej, 
 • Stała dbałość o wizerunek własny, stosowanie się do zasad dress code urzędu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

 • Życiorys oraz załączony list motywacyjny,
 • Kopia paszportu oraz wizyt potwierdzającej uregulowany status pobytu w ZEA,
 • Oświadczenia kandydata o:

a) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

d) wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171); oświadczenie dotyczy ob. polskich, urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 11 września 2021 roku na adres mailowy  abudhabi.amb.sekretariat@msz.gov.pl lub w Ambasadzie RP w Abu Dhabi w godzinach 9.00-12.00 lub przesłać w terminie naboru (decyduje data wpływu) na adres:

Embassy of the Republic of Poland

Corner Delma 13 & Karamah 14 Street

P.O. Box 2334, Abu Dhabi

z dopiskiem: ogłoszenie 2021

 

Inne informacje: Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.