Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

 • Józefa Szczurek-Żelazko

  Józefa Szczurek-Żelazko

sekretariat: (22) 63 49 440
fax: (22) 635 24 87

Kompetencje

Jest członkiem: Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia.

Wykonuje w imieniu ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

 1. Departament Dialogu Społecznego,
 2. Departament Matki i Dziecka,
 3. Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
 4. Departament Pielęgniarek i Położnych.
 5. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

 1. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli
 2. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 3. Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
 4. Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
 5. Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
 6. Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
 7. Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
 8. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 9. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 10. Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.04.2018 10:47
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 30.04.2018 10:47
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj
Wytwarzający/ Odpowiadający: Rafał Babraj
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Józefa Szczurek-Żelazko 0.9 28.12.2017 10:06 Julia Lewandowska Julia Lewandowska
Józefa Szczurek-Żelazko 1.0 30.04.2018 10:47 Rafał Babraj Rafał Babraj

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP