Article List

Konferencja naukowa pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”
21.09.2018

Konferencja naukowa pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”

24 października 2018 r. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH odbędzie się konferencja naukowa pt. „Zdrowie Polaków Wczoraj, Dziś i Jutro”. Wydarzenie będzie poświęcone zmianom stanu zdrowia Polaków i jego uwarunkowań od okresu międzywojennego do chwili obecnej.
20.09.2018

Zaproszenie na konferencję prasową z udziałem Ministra Zdrowia

18.09.2018

3. edycja Forum e-Zdrowia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia

W Sopocie odbywa się 3. edycja Forum e-Zdrowia. Jej uczestnicy, w tym przedstawiciele rządu i samorządów, liderzy e-zdrowia, profesjonaliści medyczni oraz reprezentanci pacjentów, dyskutują o skutecznych sposobach realizacji cyfrowej transformacji w obszarze e-zdrowia w Polsce.
13.09.2018

Zaproszenie na konferencję prasową z udziałem wiceministra zdrowia

14 września 2018 r. o godz. 10.00 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa dotycząca medycyny transplantacyjnej.
03.08.2018

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia
17.07.2018

Konkurs na odpłatny udział w zadaniu projektowym realizowanym w Ministerstwie Zdrowia

Zapraszamy studentów III, IV i V roku studiów do udziału w pracach zespołu analitycznego zajmującego się poprawą efektywności operacyjnej systemu opieki zdrowotnej.
05.07.2018

Komunikat dot. procedury udzielania zgody na pominięcie ograniczeń demograficznych i geograficznych przy udzielaniu zezwolenia na prowadzenie apteki

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do przebiegu procedury wydawania przez Ministra Zdrowia zgody, o której mowa w art. 99 ust. 3e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „u.p.f.” lub „Prawo farmaceutyczne”), tj. zgody na wydanie przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z pominięciem ograniczeń geograficznych i demograficznych, Minister Zdrowia informuje:
21.06.2018

Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia raka piersi w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych

21.06.2018

Ruszył konkurs w ramach Programu polityki zdrowotnej - wykonanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Termin składania ofert upływa 3 lipca 2018 r.
06.06.2018

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo-płciowego (L94 i L97)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego rozliczonych następującymi grupami JGP: L94 i L97.

Metrics