Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

  • Maciej Miłkowski

    Maciej Miłkowski

sekretariat: (22) 63 49 574
 

Kompetencje

Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.

Życiorys

Menedżer, ukończył Szkołę Główną Handlową, a także studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Zarządzanie i Ekonomika Technologii Medycznych. Rozpoczynał pracę w bankowości inwestycyjnej w Polskim Banku Inwestycyjnym.

Od początku, tj. od kwietnia 1998 r., współorganizował Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych i został jej pierwszym członkiem zarządu ds. ekonomiczno-administracyjnych oraz dyrektorem finansowym. Od 2002 r. przez trzy lata prowadził NZOZ Europejskiej Kliniki Rehabilitacji VICTORIA.

W latach 2005-2007 pracował w Instytucie Matki i Dziecka jako pełnomocnik dyrektora ds. finansowo-księgowych oraz zastępca dyrektora ds. ekonomicznych.

Od czerwca 2007 r. do stycznia 2016 r.był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 15 lutego 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2018 12:28
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 28.06.2018 12:28
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Maciej Miłkowski 1.0 28.06.2018 12:25 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska
Maciej Miłkowski 1.1 28.06.2018 12:28 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP