Zamówienia na usługi społeczne

Article List

22.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu FZR.9084.8.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dwóch usług gastronomicznych (dostarczenia posiłków tj. serwis kawowy ciągły oraz obiad) w trakcie dwóch jednodniowych seminariów realizowanych na potrzeby Wydziału Koordynacji Polityki Rozwoju Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.
02.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr FGZ.270.3.2018.AB

Przedmiotem zamówienia jest organizacja posiedzenia zespołu roboczego do spraw rozwoju zdrowia publicznego powołanego przy Radzie do spraw zdrowia publicznego

Metrics