W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Emerytura – portal informacyjny

Emerytury są świadczeniami finansowanymi z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianymi dla osób, które pracowały zawodowo i podlegały z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Źródłem finansowania emerytur jest odprowadzana od osiąganych przychodów składka na ubezpieczenie emerytalne, a świadczenia przyznawane są z powodu spełnienia ryzyka ubezpieczeniowego, tj. dożycia określonego w przepisach wieku emerytalnego.

 Jak uzyskać emeryturę i jak wygląda postępowanie w sprawie przyznania świadczeń

 

Ponadto ustawodawca przewidział również dodatkowe  możliwości oszczędzania na emeryturę poprzez utworzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych PPK, Indywidualnych kont Emerytalnych IKE i Indywidualnych kont Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE, które mają charakter dobrowolny i uzupełniający w stosunku do powszechnego systemu emerytalnego.

Źródło wiedzy na temat PPK

Źródło wiedzy na temat IKE

Źródło wiedzy na temat IKZE

 

Natomiast decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradcy udzielają informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące lub lata. Korzystając z kalkulatora emerytalnego, pomogą oni w wyliczeniu wysokości przyszłego świadczenia. Wskażą również zainteresowanym, o ile wzrośnie ich emerytura w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu aktywności zawodowej.

Wysokość przyszłej emerytury można oszacować samodzielnie dzięki kalkulatorom emerytalnym, udostępnionym na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny pozwala określić wysokość emerytury na nowych i dotychczasowych zasadach. Daje również możliwość ustalenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

7 zasad emerytalnych

Kalkulator emerytalny

Poradnik ZUS:

Plakat

Ulotka

Informacje:

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2020 11:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}