W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Syria

Bezpieczeństwo

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i całkowitą destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Syrii. Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.

Ze względu na brak polskiej placówki możliwości udzielenia pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczone.

W związku z zawieszeniem działalności Ambasady RP w Damaszku (tymczasowo funkcjonuje ona z siedzibą w Bejrucie), a przede wszystkim sytuacją bezpieczeństwa w Syrii, udzielenie pomocy konsularnej obywatelom polskim przebywającym na terenie tego kraju jest ograniczone. Ostrzegamy o tym fakcie osoby, które zdecydują się na pozostanie w Syrii lub przyjazd do tego kraju wbrew zaleceniom MSZ. W celu zapewnienia minimalnego bezpieczeństwa podróży, apelujemy jednocześnie o poinformowanie Konsula RP w Damaszku o planowanym wyjeździe. Wiedza polskiej służby konsularnej o pobycie obywatela RP na terytorium Syrii zdecydowanie ułatwi podjęcie interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia lub np. aresztowania.

Podczas pobytu w Syrii zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Filmowanie i fotografowanie bez uzyskania uprzedniego, specjalnego zezwolenia władz syryjskich, a w szczególności obiektów publicznych lub o charakterze militarnym, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, w tym długotrwałego pozbawienia wolności bez formalnego postawienia zarzutów.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Uwaga: 25 czerwca 2013 r. rząd syryjski wprowadził nowe przepisy, na mocy których osoby wjeżdżające i przebywające na terytorium Syrii nielegalnie, podlegają karze od 5 do 10 lat więzienia lub grzywnie w wysokości od 5 do 10 mln funtów syryjskich.

Obywatele polscy powinni ubiegać się o wizy pobytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie procedury wizowej w Warszawie, chociaż w niektórych przypadkach może być ona długa – ze względu na sytuację w Syrii wszystkie wnioski są dokładnie sprawdzane. Istnieje możliwość uzyskania wiz na granicy, jednak wyłącznie w przypadku uzyskania zaproszenia od syryjskiej instytucji lub osoby fizycznej, która zarazem uzyska pozwolenie syryjskich służb bezpieczeństwa.

Do wjazdu na terytorium Syrii uprawnia paszport ważny minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, nie ma wymagań dotyczących posiadania określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wyjeździe z Syrii pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 2500 SYP. Przed przekroczeniem granicy należy upewnić się, czy w paszporcie nie widnieją wizy, pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem (dotyczy to również wszelkich przedmiotów mających związek z tym krajem, a nawet pieczątek z egipskich i jordańskich przejść granicznych z Izraelem), ponieważ grozi to zawróceniem z granicy oraz nieprzyjemną rozmową z syryjskimi służbami granicznymi.

W Syrii obowiązek meldunkowy dotyczy pobytów powyżej 15 dni. W miejscowym biurze imigracyjnym należy okazać paszport i uzyskać stosowną pieczęć, uprawniającą najczęściej do dalszego, 30-dniowego pobytu. Na ogół jest to procedura dość prosta. W przypadku wizy wielokrotnej 15-dniowy okres liczony jest każdorazowo od daty kolejnego wjazdu. Upływ terminu ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Syrii, może się wiązać z przykrymi konsekwencjami (np. cofnięciem z granicy z poleceniem uregulowania formalności meldunkowych). W przypadku pobytów w hotelach formalności załatwiane są bezpośrednio przez administrację obiektu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, zaleca się jednak wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego i medycznego. Mogą wystąpić problemy z akceptacją polskich polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie pojazdu osoby zmotoryzowane regulują w ramach pobieranej na granicy opłaty za wjazd.

Zdrowie

W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju licznych ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Zalecane jest także szczepienie przeciwko WZW A i B, żółtej febrze. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Osoby planujące dłuższy pobyt w Syrii (staże, praktyki) zobowiązane są do wykonania badania na obecność wirusa HIV, przy czym uznawane jest jedynie badanie wykonane w miejscowym szpitalu. Osoby o słabszym zdrowiu nie powinny wybierać się do Syrii latem, ponieważ suchy i gorący klimat powoduje częste podrażnienia dróg oddechowych i oczu. W okresie letnim następuje znaczny wzrost zachorowań na amebozę. Profilaktyka wymaga szczególnej dbałości o higienę przygotowywania posiłków, zwłaszcza owoców i warzyw. Niewskazane jest korzystanie z kuchni ulicznych. Kłopoty żołądkowe zdarzają się z reguły wszystkim nieprzyzwyczajonym do miejscowej flory bakteryjnej. Okres aklimatyzacji trwa ok. 3-4 dni. Ze względu na obecną sytuację w Syrii dostęp do opieki medycznej może być znacznie utrudniony.

Podróżowanie po kraju

Z powodu trwających walk zbrojnych na terenie całego kraju, zamknięto większość głównych dróg, co uniemożliwia sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. Na drogach ustawione zostały liczne posterunki kontrolne rządowych służb bezpieczeństwa oraz innych ugrupowań zbrojnych. Podróże zarówno taksówkami jak i busami są niebezpieczne, odnotowano przypadki napadów i porwań. Osoby, które zdecydują się na podróż po kraju powinny zachować najwyższe środki ostrożności, oraz posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (np. paszport z ważną wizą i stemplem z przejścia granicznego). Wykluczone jest podróżowanie bez specjalnej przepustki na Wzgórza Golan i przebywanie w ok. 40-kilometrowym pasie bezpieczeństwa wzdłuż granicy z Izraelem.

Informacje dla kierowców

Za wjazd samochodem osobowym z silnikiem benzynowym pobierana jest opłata graniczna. Nie zaleca się podróżowania samochodem z silnikiem Diesla, gdyż wiąże się to z wysokimi opłatami wjazdowymi. W przypadku kolizji, awarii pojazdu, czy konieczności wezwania policji drogowej należy dzwonić pod ogólnokrajowy numer alarmowy 115 (możliwe trudności z uzyskaniem połączenia). Pozostałe numery alarmowe to: policja 112, pogotowie - 110, straż pożarna 113.

Cło

Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych środków płatniczych. Cudzoziemcy planujący wywieźć z Syrii walutę obcą w kwocie przekraczającej 5.000 USD powinni jej posiadanie zadeklarować przy wjeździe. Obowiązuje zakaz wywozu waluty syryjskiej w kwocie wyższej niż 500 SYP. Zakazany jest wywóz przedmiotów o wartości historycznej. Nie wolno wywozić żywności konserwowej.

Przepisy prawne

Obrót dewizami, poza wyznaczonymi miejscami, jest zakazany. Kara za przestępstwa dewizowe wynosi od 2 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast w przypadku handlu narkotykami stosowana jest kara śmierci.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami pozbawienia wolności.

Obyczaje

Należy pamiętać o obowiązujących muzułmańskich normach religijnych i obyczajowych (odpowiednie zachowanie i ubiór w miejscach publicznych) oraz przestrzeganiu podstawowych zasad (wchodzenie do meczetów bez obuwia, kobiety w nakryciu głowy i w strojach z zakrytym dekoltem, najlepiej sięgających do kostek i w stonowanych ciemnych kolorach). Należy zrezygnować ze zwiedzania meczetów w piątki, szczególnie podczas modłów. W okresie Ramadanu w ciągu całego dnia (od wschodu do zachodu słońca) niewskazane jest spożywanie posiłków i napojów w miejscach publicznych, palenie tytoniu, czy hałaśliwe zachowanie.

Przydatne informacje

W związku z wprowadzeniem sankcji międzynarodowych na terenie całego kraju nie są akceptowane żadne formy płatności bezgotówkowej. Nie ma także możliwości dokonywania międzynarodowych przelewów. Wymiany waluty na miejscową można dokonać w hotelu, banku lub kantorze. Kurs waluty miejscowej podlega stałych wahaniom, wynosi aktualnie ok. 420 SYP za 1 USD.

Telefonia komórkowa jest często blokowana lub połączenia są bardzo niskiej jakości uniemożliwiając sprawną komunikację. Wszyscy polscy operatorzy oferują roaming na Syrię (niektórzy również na rozmowy wychodzące). Przewidując dłuższy pobyt, najlepiej zaopatrzyć się w kartę telefoniczną typu pre-paid. W punkcie sprzedaży należy okazać ważny dokument tożsamości. Połączenia międzynarodowe z tego typu telefonów są nieco droższe od telefonii stacjonarnej, lecz znacznie tańsze od połączeń roamingowych.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.