W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele poszczególnych stron. Publikują oni oddzielne deklaracje dostępności, w których można znaleźć informacje dotyczące dostępności treści i dane do kontaktu, aby użytkownicy serwisu Gov.pl mogli zgłaszać problemy z dostępnością cyfrową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.01.20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Departamentu Zarządzania Systemami.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail dostepny.gov@mc.gov.pl lub telefonicznie +48 22 250 01 15.

Inne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@kprm.gov.pl .

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:

 • pisemnie - na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa lub w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15), przy al. J. Ch. Szucha 14,
 • pocztą elektroniczną - na adres kontakt@kprm.gov.pl,
 • przez system ePUAP,
 • faksem - na nr +48 22 695 82 04,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie - do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik Departamentu Spraw Obywatelskich.

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących,
 • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - jednak można skorzystać z przenośnej platformy, którą obsługują pracownicy ochrony.

Do obiektu KPRM przy ul. Królewskiej 27 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Parking przed budynkiem znajduje się w strefie płatnego parkowania, a przed wejściem głównym A są dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08.

Dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06.

Dojazd metrem: stacja Metro Świętokrzyska.

W budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 zamontowano system TOTUPOINT, aby ułatwić dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.  

System składa się z:

 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu. Komunikat ten zawiera informacje użyteczne dla osoby odwiedzającej, takie jak opis wejścia do budynku, informacje, gdzie jest recepcja czy okienko pocztowe;
 • aplikacji mobilnej - kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym, że dotarła na miejsce. Aplikacja ta pozwala też zapoznać się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna -  można ją pobrać w Google play lub App store .

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie i są przystosowane do przejazdu wózka. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – osoby z niepełnosprawnościami mogą tu zgłosić, że potrzebują pomocy.

W budynku w holu A znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, co pozwala osobom z niepełnosprawnością ruchową na dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. 

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane, aby ułatwić osobom słabowidzącym poruszanie się.

W holu głównym A znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową - poruszającym się na wózkach - dostęp do sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić tę potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

W KPRM przy ul. Królewskiej 27 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Więcej informacji o dostępności Kancelarii dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na stronie Informacja o dostępności KPRM dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów posiada aplikacje mobilne:

Obie aplikacje są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

{"register":{"columns":[]}}