W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele poszczególnych stron. Publikują oni oddzielne deklaracje dostępności, w których można znaleźć informacje dotyczące dostępności treści i dane do kontaktu, aby użytkownicy serwisu Gov.pl mogli zgłaszać problemy z dostępnością cyfrową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.01.20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Departamentu Zarządzania Systemami.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail dostepny.gov@kprm.gov.pl lub telefonicznie +48 22 250 01 15.

Inne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@kprm.gov.pl .

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:

 • pisemnie – na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa lub w biurze podawczym (w godz. 8.15 – 16.15), przy al. J. Ch. Szucha 14,
 • pocztą elektroniczną – na adres kontakt@kprm.gov.pl,
 • przez system ePUAP,
 • faksem – na nr +48 22 695 82 04,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik Departamentu Spraw Obywatelskich.

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Pozostałe budynki Kancelarii znajdują się przy:

 • Al. Szucha 14 (Biuro Podawcze),
 • Al. Szucha 21 (budynek Articom Center),
 • ul. Sulkiewicza 16 (Archiwum Rady Ministrów),
 • ul. Krucza 36/Wspólna 6,
 • ul. Królewska 27.

Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3

Do Kancelarii prowadzą trzy wejścia:

 • wejście główne budynku – Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek – Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze – Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidomych lub słabowidzących.

Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku – Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć.

W budynku, przed schodami do holu głównego, jest platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia.

W Kancelarii obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki, lustra i nakładki w alfabecie Braille'a. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku znajdują się:

 • na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego,

 • na drugim piętrze, w skrzydle A,

 • na drugim piętrze skrzydła B.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online lub pętli indukcyjnych. Usługi te są dostępne w dni robocze w godzinach pracy urzędu w następujących miejscach:

 • Biurze Podawczym, budynek przy Al. Szucha 14,

 • Biurze Przepustek A, budynek przy Al. Ujazdowskich 1/3.

Można też skorzystać z osobistej pomocy tłumacza PJM. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą. Więcej informacji znajduje się w zakładce Informacja o dostępności KPRM dla osób z niepełnosprawnościami.

Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową''). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.

W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. 

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6

 • ul. Wspólna 6 – wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,

 • ul. Żurawia 7/9 – wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Windy w budynku, które są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, mają przyciski sterujące w alfabecie Braille’a. W windach jest też sygnalizacja dźwiękowa. Niektóre windy mają syntezator mowy.

Część toalet jest przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu jest wyznaczone jedno miejsce dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna budynku przy Al. Szucha 21

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidomych lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Po obu stronach drzwi obrotowych znajdują się zwykłe drzwi o szerokości po 100 cm, którymi można wejść lub wjechać wózkiem. Wystarczy zapukać i poczekać na ich otwarcie przez funkcjonariusza SOP.

Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajduje się na ulicy, przy Al. Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku.

Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostępność architektoniczna budynków przy Al. Szucha 14 i Archiwum Rady Ministrów przy ul. Sulkiewicza 16

Budynki nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidomych lub słabowidzących.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Królewskiej 27

Do budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

 • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – można skorzystać z przenośnej platformy, którą obsługują pracownicy ochrony.

Do budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie płatnego parkowania,
  • przed wejściem głównym A są dwa oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08,
  • dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06,
  • dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku KPRM przy ul. Królewskiej 27 zamontowano system TOTUPOINT, który ułatwia dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym. System składa się z:

 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu; komunikat ten zawiera informacje dla odwiedzających, takie jak:
  • opis wejścia do budynku,
  • informacja, gdzie jest recepcja,
  • informacja, gdzie jest okienko pocztowe;
 • aplikacji mobilnej – kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym, że dotarła na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna – można ją pobrać w Google play lub App store. 

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku w holu A znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, umozliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane, aby ułatwić poruszanie się osobom słabowidzącym.

W holu głównym A jest platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na wózkach, dostęp do: sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W KPRM przy ul. Królewskiej 27 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Więcej informacji o dostępności Kancelarii dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w zakładce Informacja o dostępności KPRM dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów posiada aplikacje mobilne:

Obie aplikacje są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

{"register":{"columns":[]}}