W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności serwisu Gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.05

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status ten dotyczy części wspólnych serwisu - w szczególności układu, wyglądu i nawigacji. Za dostępność cyfrową treści prezentowanych w serwisie odpowiadają właściciele poszczególnych stron. Publikują oni oddzielne deklaracje dostępności, w których można znaleźć informacje dotyczące dostępności treści i dane do kontaktu, aby użytkownicy serwisu Gov.pl mogli zgłaszać problemy z dostępnością cyfrową.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.01.20

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, którą przeprowadzili pracownicy Departamentu Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać na adres e-mail dostepny.gov@cyfra.gov.pl lub telefonicznie +48 22 250 01 15.

Inne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@kprm.gov.pl.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. 

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym czasie nie zapewnimy dostępności strony lub jej elementów, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy też nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Biura Ministra:

 • pisemnie  lub w biurze podawczym (w godz. 8.15 – 16.15), – na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną – na adres sekretariat.bpc@cyfra.gov.pl,
 • przez system ePUAP,
 • telefonicznie – na nr +48 22 245 54 42,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik Biura Ministra.

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących,

 • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową – można skorzystać z przenośnej platformy, którą obsługują pracownicy ochrony.

Do budynku można dojechać:

 • samodzielnie:
  • parking jest przed budynkiem, w strefie płatnego parkowania,
  • przed wejściem głównym A są dwa oznakowane miejsca postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,
 • środkami komunikacji publicznej:
  • dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08,
  • dojazd tramwajem: przystanek Królewska 06,
  • dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku zamontowano system TOTUPOINT, który ułatwia dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym. System składa się z:

 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu; komunikat ten zawiera informacje dla odwiedzających, takie jak:
  • opis wejścia do budynku,
  • informacja, gdzie jest recepcja,
  • informacja, gdzie jest okienko pocztowe;
 • aplikacji mobilnej – kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym, że dotarła na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna – można ją pobrać w Google play lub App store. 

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku w holu A znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, umozliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane, aby ułatwić poruszanie się osobom słabowidzącym.

W holu głównym A jest platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się na wózkach, dostęp do: sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego i toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku są się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W Ministerstwie Cyfryzacji obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Aplikacje mobilne

Obie aplikacje są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

{"register":{"columns":[]}}