W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Chcesz skorzystać ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, ale jest ona niedostępna cyfrowo?

Masz prawo żądać, aby ten podmiot publiczny zapewnił ich dostępność cyfrową. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby jego strona internetowa lub aplikacja mobilna była dostępna cyfrowo.

  Podmiot, w miarę możliwości, dostosuje swoją stronę internetową, aplikację mobilną lub ich elementy w sposób, który zapewni ci ich dostępność cyfrową.

  Dostępność cyfrowa umożliwia wygodne korzystanie z serwisów internetowych i aplikacjimobilnych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład:

  • wzroku,
  • słuchu,
  • ruchu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • zaburzeniami poznawczymi.

  Dostępność cyfrowa służy także innym użytkownikom, na przykład osobom starszym czy korzystającym z urządzeń mobilnych.

  Możesz zgłosić, że na przykład:

  • opublikowane treści lub dokumenty do pobrania są dla ciebie nieczytelne,
  • nie możesz poruszać się po stronie za pomocą klawiatury,
  • strona zawiera niezrozumiałe odnośniki (linki), które nie wiadomo gdzie prowadzą,
  • film umieszczony na stronie nie ma napisów,
  • zdjęcia lub grafiki nie mają opisów, które umożliwiajązrozumienie, co się na nich znajduje.

  Każdy ma prawo do pełnego, wygodnego i samodzielnego dostępu do informacji i usług na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych. Dotyczy to także informacji publikowanych przez podmioty publiczne na innych stronach lub w innych aplikacjach ‒ na przykład w mediach społecznościowych czy w serwisach z filmami.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania finansowe ze środków publicznych, na przykład:

  • gminna spółka, która dostarcza wodę lub przewozi pasażerów, a także
  • organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub w obszarze ochrony zdrowia.
 • Każdy.

  Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

  • Dane podmiotu, do którego składasz wniosek, na przykład:
   • nazwę,
   • adres poczty elektronicznej (e-mail) ‒ jeśli chcesz przesłać wniosek mailowo.
  • Informację o braku dostępności cyfrowej ‒ wskaż, co jest niedostępne i ewentualnie dlaczego, w tym:
   • podaj adres strony internetowej lub nazwę i numer wersji aplikacji mobilnej, której dotyczy twój wniosek ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej całej strony internetowej lub całej aplikacji mobilnej,
   • opisz niedostępny element wraz z informacją, gdzie się on dokładnie znajduje ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej konkretnego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej (na przykład artykułu, dokumentu, wyszukiwarki).
  • Informacje o sobie. Bez nich twój wniosek może zostać nierozpatrzony. Są to:
   • twoje imię i nazwisko,
   • twoje dane kontaktowe, aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować – na przykład: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
  • Informację o najwygodniejszym dla ciebie rodzaju dostępu alternatywnego (na przykład ustnie przez telefon, poprzez tłumacza języka migowego) ‒ jeśli chcesz, żeby treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej została ci udostępniona w taki sposób.
  1. Znajdź na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej, której dotyczy wniosek, deklarację dostępności. Deklaracja ta opisuje między innymi, jaki jest stan dostępności danej strony lub aplikacji i z kim kontaktować się w razie problemów, Deklaracja dostępności jest obowiązkowo zamieszczana na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.
  2. Sprawdź w deklaracji dostępności dane kontaktowe osoby, do której można zgłaszać problemy.
  3. Przygotuj e-mail (to będzie twój wniosek):
  • podaj w nim przygotowane wcześniej informacje szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować,
  • możesz powołać się na art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – jest on podstawą prawną do twojego wniosku,
  1. Wyślij e-mail na wskazany w deklaracji dostępności adres e-mailowy.

  Jeśli na stronie nie ma deklaracji dostępności lub w deklaracji dostępności nie ma danych kontaktowych, wyślij swój wniosek na ogólny adres e-mailowy danego podmiotu publicznego lub za pomocą usługi Wyślij pismo ogólne.

  Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:

  • telefonicznie,
  • ustnie lub pisemnie w siedzibie podmiotu (szczegóły znajdziesz w zakładce W podmiocie publicznym) lub
  • listownie (szczegóły znajdziesz w zakładce Listownie).
 • Zawsze, gdy masz problem z dostępnością cyfrową strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

 • Do podmiotu publicznego, który jest właścicielem strony internetowej lub aplikacji mobilnej, niedostępnej cyfrowo.

 • Usługa jest bezpłatna.

  Podmiot publiczny, do którego składasz wniosek, nie ma prawa obciążać cię kosztami zapewnienia dostępności cyfrowej.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność cyfrową lub alternatywny dostęp do treści najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

  W dwóch sytuacjach podmiot może także odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej:

  • gdy nie ma do tego prawa (na przykład szkoła korzysta z e-dziennika, ale nie jest jego właścicielem, więc części zmian nie może w nim wprowadzić),
  • gdy nowy (inny niż istniejący) sposób przekazania informacji mógłby wpłynąć na ich wiarygodność (na przykład odczytanie treści oświadczenia majątkowego wypełnionego pismem odręcznym wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu).

  O takiej odmowie podmiot powinien poinformować cię najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli podmiot nie reaguje lub nie zapewnia dostępności cyfrowej w ustalonym terminie

  Jeśli podmiot:

  • nie odpowie na twój wniosek,
  • nie zapewni dostępności zgodnie z twoim wnioskiem w deklarowanym terminie lub w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące,
  • zaproponuje ci dostęp alternatywny, który nie jest dla ciebie wystarczający i na który się nie zgadzasz,

  możesz złożyć skargę na zapewnienie dostępności cyfrowej do podmiotu publicznego. Skargę taką złóż do kierownictwa danego podmiotu. Jeśli nie przyniesie to skutku, złóż skargę do podmiotu nadzorującego podmiot, którego dotyczy skarga.

  Możesz również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w twojej sprawie.

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Możesz to zrobić ustnie (na przykład do protokołu) lub pisemnie.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i posługujesz się:

 • polskim językiem migowym (PJM),
 • systemem językowo-migowym (SJM),
 • sposobami komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN),

możesz złożyć wniosek poprzez tłumacza PJM, SJM lub SKOGN zapewnianego przez podmiot publiczny. Chęć skorzystania z pomocy takiego tłumacza zgłoś wcześniej w podmiocie.

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby jego strona internetowa lub aplikacja mobilna była dostępna cyfrowo.

  Podmiot, w miarę możliwości, dostosuje swoją stronę internetową, aplikację mobilną lub ich elementy w sposób, który zapewni ci ich dostępność cyfrową.

  Dostępność cyfrowa umożliwia wygodne korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład:

  • wzroku,
  • słuchu,
  • ruchu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • zaburzeniami poznawczymi.

  Dostępność cyfrowa służy także innym użytkownikom, na przykład osobom starszym czy korzystającym z urządzeń mobilnych.

  Możesz zgłosić, że na przykład:

  • opublikowane treści są dla ciebie nieczytelne,
  • nie możesz poruszać się po stronie za pomocą klawiatury,
  • strona zawiera niezrozumiałe odnośniki,
  • elementy graficzne nie mają opisów alternatywnych.

  Każdy ma prawo do pełnego, wygodnego i samodzielnego dostępu do informacji i usług na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania finansowe ze środków publicznych, na przykład:

  • gminna spółka, która dostarcza wodę lub przewozi pasażerów, a także
  • organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub w obszarze ochrony zdrowia.
 • Każdy.

  Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

  • Dane podmiotu, do którego składasz wniosek, na przykład:
   • nazwę,
   • adres pocztowy.
  • Informację o braku dostępności cyfrowej – wskaż, co jest niedostępne i ewentualnie dlaczego, w tym:
   • podaj adres strony internetowej lub nazwę i numer wersji aplikacji mobilnej, której dotyczy twój wniosek ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej całej strony internetowej lub całej aplikacji mobilnej,
   • opisz niedostępny element wraz z informacją gdzie się on dokładnie znajduje - jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej konkretnego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej (na przykład artykułu, dokumentu, wyszukiwarki).
  • Informacje o sobie. Bez nich twój wniosek może zostać nierozpatrzony. Są to:
   • twoje imię i nazwisko,
   • twoje dane kontaktowe, aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować – na przykład: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
  • Informację o najwygodniejszym dla ciebie rodzaju dostępu alternatywnego (na przykład ustnie przez telefon, poprzez tłumacza języka migowego) – jeśli chcesz, żeby treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej została ci udostępniona w taki sposób.
  1. Przygotuj potrzebne informacje lub wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Sprawdź, czy informacje są kompletne i poprawne.
  3. Przekaż informację pisemnie lub ustnie w podmiocie publicznym, który nie zapewnia dostępności cyfrowej.
  4. Możesz poprosić o potwierdzenie przez podmiot, że przyjął twój wniosek.

  Jeśli nie chcesz lub nie możesz złożyć wniosku w siedzibie podmiotu, możesz to zrobić:

  • telefonicznie,
  • przesłać pocztą elektroniczną (szczegóły znajdziesz w zakładce Przez internet),
  • listownie (szczegóły znajdziesz w zakładce Listownie).
 • Zawsze, gdy masz problem z dostępnością cyfrową strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

 • Do podmiotu publicznego, który jest właścicielem strony internetowej lub aplikacji mobilnej, niedostępnej cyfrowo.

 • Usługa jest bezpłatna.

  Podmiot publiczny, do którego składasz wniosek, nie ma prawa obciążać cię kosztami zapewnienia dostępności cyfrowej.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność cyfrową lub alternatywny dostęp do treści najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

  W dwóch sytuacjach podmiot może także odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej:

  • gdy nie ma do tego prawa (na przykład szkoła korzysta z e-dziennika, ale nie jest jego właścicielem, więc części zmian nie może w nim wprowadzić),
  • gdy nowy (inny niż istniejący) sposób przekazania informacji mógłby wpłynąć na ich wiarygodność (na przykład odczytanie treści oświadczenia majątkowego wypełnionego pismem odręcznym wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu).

  O takiej odmowie podmiot powinien poinformować cię najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli podmiot nie reaguje lub nie zapewnia dostępności cyfrowej w ustalonym terminie

  Jeśli podmiot:

  • nie odpowie na twój wniosek,
  • nie zapewni dostępności zgodnie z twoim wnioskiem w deklarowanym terminie lub w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące,
  • zaproponuje ci dostęp alternatywny, który nie jest dla ciebie wystarczający i na który się nie zgadzasz,

  możesz złożyć skargę na zapewnienie dostępności cyfrowej do podmiotu publicznego. Skargę taką złóż do kierownictwa danego podmiotu. Jeśli nie przyniesie to skutku, złóż skargę do podmiotu nadzorującego podmiot, którego dotyczy skarga.

  Możesz również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w twojej sprawie.

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby jego strona internetowa lub aplikacja mobilna była dostępna cyfrowo.

  Podmiot, w miarę możliwości, dostosuje swoją stronę internetową, aplikację mobilną lub ich elementy w sposób, który zapewni ci ich dostępność cyfrową.

  Dostępność cyfrowa umożliwia wygodne korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych osobom z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład:

  • wzroku,
  • słuchu,
  • ruchu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • zaburzeniami poznawczymi.

  Dostępność cyfrowa służy także innym użytkownikom, na przykład osobom starszym czy korzystającym z urządzeń mobilnych.

  Możesz zgłosić, że na przykład:

  • opublikowane treści są dla ciebie nieczytelne,
  • nie możesz poruszać się po stronie za pomocą klawiatury,
  • strona zawiera niezrozumiałe odnośniki,
  • elementy graficzne nie mają opisów alternatywnych.

  Każdy ma prawo do pełnego, wygodnego i samodzielnego dostępu do informacji i usług na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania finansowe ze środków publicznych, na przykład:

  • gminna spółka, która dostarcza wodę lub przewozi pasażerów, a także
  • organizacja pozarządowa, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub w obszarze ochrony zdrowia.
 • Każdy.

  Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

  • Dane podmiotu, do którego składasz wniosek, na przykład:
   • nazwę,
   • adres pocztowy.
  • Informację o braku dostępności cyfrowej – wskaż, co jest niedostępne i ewentualnie dlaczego, w tym:
   • podaj adres strony internetowej lub nazwę i numer wersji aplikacji mobilnej, której dotyczy twój wniosek ‒ jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej całej strony internetowej lub całej aplikacji mobilnej,
   • opisz niedostępny element wraz z informacją gdzie się on dokładnie znajduje - jeśli wniosek dotyczy braku dostępności cyfrowej konkretnego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej (na przykład artykułu, dokumentu, wyszukiwarki).
  • Informacje o sobie. Bez nich twój wniosek może zostać nierozpatrzony. Są to:
   • twoje imię i nazwisko,
   • twoje dane kontaktowe, aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować – na przykład: numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail.
  • Informację o najwygodniejszym dla ciebie rodzaju dostępu alternatywnego (na przykład ustnie przez telefon, poprzez tłumacza języka migowego) – jeśli chcesz, żeby treść strony internetowej lub aplikacji mobilnej została ci udostępniona w taki sposób.
  1. Przygotuj wniosek na piśmie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Sprawdź, czy informacje są kompletne i poprawne.
  3. Podpisz wniosek i wyślij go pocztą na adres podmiotu publicznego ‒ właściciela strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy twój wniosek.
 • Zawsze, gdy masz problem z dostępnością cyfrową strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego.

 • Do podmiotu publicznego, który jest właścicielem strony internetowej lub aplikacji mobilnej, niedostępnej cyfrowo.

 • Usługa jest bezpłatna.

  Podmiot publiczny, do którego składasz wniosek, nie ma prawa obciążać cię kosztami zapewnienia dostępności cyfrowej.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność cyfrową lub alternatywny dostęp do treści najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

  W dwóch sytuacjach podmiot może także odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej:

  • gdy nie ma do tego prawa (na przykład szkoła korzysta z e-dziennika, ale nie jest jego właścicielem, więc części zmian nie może w nim wprowadzić),
  • gdy nowy (inny niż istniejący) sposób przekazania informacji mógłby wpłynąć na ich wiarygodność (na przykład odczytanie treści oświadczenia majątkowego wypełnionego pismem odręcznym wiąże się z dużym ryzykiem popełnienia błędu).

  O takiej odmowie podmiot powinien poinformować cię najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 7 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli podmiot nie reaguje lub nie zapewnia dostępności cyfrowej w ustalonym terminie

  Jeśli podmiot:

  • nie odpowie na twój wniosek,
  • nie zapewni dostępności zgodnie z twoim wnioskiem w deklarowanym terminie lub w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące,
  • zaproponuje ci dostęp alternatywny, który nie jest dla ciebie wystarczający i na który się nie zgadzasz,

  możesz złożyć skargę na zapewnienie dostępności cyfrowej do podmiotu publicznego. Skargę taką złóż do kierownictwa danego podmiotu. Jeśli nie przyniesie to skutku, złóż skargę do podmiotu nadzorującego podmiot, którego dotyczy skarga.

  Możesz również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w twojej sprawie.

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022 08:37

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Cyfryzacja KPRM

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Cyfryzacja KPRM

{"register":{"columns":[]}}