W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Filipiny

Bezpieczeństwo

 

Odnotowuje się dużą ilość napadów rabunkowych. Nie należy zawierać znajomości z przygodnie poznanymi osobami i korzystać z ich poczęstunku (zdarzają się przypadki podawania środków nasennych w celu okradzenia). Zaleca się korzystanie tylko z oznakowanych taksówek.

Filipiny leżą w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie tajfunami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub tajfunu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Informacje nt. Covid
 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty NIE
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Przy wjeździe na Filipiny dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z kraju.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie do 30 dni - wymagane jest jedynie okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju, dokumentów potwierdzających cel przyjazdu, a także środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu (wysokość kwoty na dzień pobytu nie jest określona). Planując dłuższy pobyt, można wystąpić przed podróżą o wizę, która wystawiana jest przez filipińskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne. 

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Uwaga: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje o unikanie podróży, które nie są konieczne. Dotyczy to także podróży urlopowych na Filipiny.

Istnieje możliwość wjazdu na Filipiny pod warunkiem spełnienia aktualnie obowiązujących wymogów imigracyjnych oraz następujących warunków:

 1. Osoby zaszczepione są zwolnione z przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Za osobę zaszczepioną uważana jest ta, w przypadku której minęło co najmniej dwa tygodnie od podania ostatniej wymaganej dawki szczepienia uznanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) lub filipińską Agencję Żywności i Leków. Ułatwienia dotyczą osób zaszczepionych za granicą, które przebywały w danym państwie w okresie 14 dni bezpośrednio poprzedzającym datę wjazdu na Filipiny. Dzieci poniżej 15 roku życia wyłączone są z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających zaszczepienie i podlegają regulacjom dotyczącym ich rodziców.
   
 2. Należy przedłożyć międzynarodową książeczkę szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), filipińskie lub zagraniczne zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19, które zostało uznane przez stronę filipińską na zasadzie wzajemności, w tym wydany w Polsce unijny certyfikat COVID 19.
   
 3. Dla osób niezaszczepionych istnieje warunek przedłożenia negatywnego wyniku testu antygenowego przeprowadzonego przez laboratorium nie wcześniej niż 24 h przed wylotem.
   
 4. W ciągu 72 godzin przed wyjazdem na Filipiny istnieje wymóg wypełnienia nowego formularza lokalizacyjnego eArrival Card, który jest dostępny pod adresem: https://etravel.gov.ph/ 

Ponadto, dla cudzoziemców podróżujących w ramach ruchu bezwizowego wymagane jest okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju. Dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu do Republiki Filipin. 

Miejscowe służby graniczne odmówią prawa wjazdu osobom, które nie spełnią w/w warunków.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Wymagana jest zgoda Urzędu Imigracyjnego Filipin na wjazd dziecka poniżej 15 roku życia wraz z osobą trzecią.  W tym celu należy przestawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów sporządzoną w formie notarialnej w języku angielskim, kopie paszportów rodziców/opiekunów prawnych i dziecka oraz stosowne podanie skierowane do miejscowych władz.

 1. Zasady pobytu

Cudzoziemcy mogą przedłużyć bezwizowy pobyt na terytorium Filipin w celu innym niż turystyczny o 29 dni. W dalszej kolejności można starać się o przedłużenie okresu pobytu o 1,2 lub 6 miesięcy.

Na Filipinach praktycznie nie funkcjonuje system ewidencji ludności, gdyż nie ma obowiązku meldunkowego. Przedłużenie jednak pobytu ponad okres określony w wizie zagrożone jest karą grzywny.

Ubezpieczenie

Nie wymaga się posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego pokrywającego koszty leczenia. Uznawane są polisy tylko tych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które zawarły odpowiednie umowy z firmami mającymi przedstawicieli na Filipinach.

Zdrowie

Nie ma obowiązku szczepień profilaktycznych. Nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Wizyta u lekarza kosztuje około 20 USD, a doba w szpitalu (bez badań) - 40 USD. Woda z sieci wodociągowej nie jest zdatna do picia. W sprzedaży ogólnie dostępna jest butelkowana woda pitna.

Na Filipiny można wwieźć zapas leków na receptę wyłącznie na własny użytek i w ilości nieprzekraczającej 50 g poszczególnego preparatu. W tym celu należy przedstawić przetłumaczone na język angielski zaświadczenie lekarskie potwierdzające stosowanie konkretnych lekarstw. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów należy uprzednio uzyskać zgodę miejscowego Urzędu Celnego lub Agencji Żywności i Leków Republiki Filipin.

UWAGA: Niektóre lekarstwa wydawane w Polsce na receptę mogą zawierać substancje, które są niedozwolone na Filipinach. Aktualny wykaz substacji niebezpiecznych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Filipin.

Szczegółowe informacje w sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego RP.

Informacje dla kierowców

Obowiązkowe jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy.

Cło

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przywozu i wymiany pieniędzy. Przy wywozie 10 tys. peso należy mieć zgodę banku centralnego. Walutę obcą można wywieźć w ilości nie większej niż zostało to zgłoszone w deklaracji celnej. Nie ma żadnych szczególnych, odbiegających od powszechnie obowiązujących standardów restrykcji celnych. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT.

Przepisy prawne

Przestępstwa narkotykowe, zwłaszcza próby przemytu narkotyków na Filipiny, zagrożone są wieloletnią karą więzienia. Poza tym nie istnieją szczególne normy prawne i zwyczajowe odbiegające od ogólnie przyjętych, których niezachowanie może spowodować sytuacje konfliktowe.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}