W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Siedem firm chce zaprojektować i zbudować S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

13.09.2021

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 na 12-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe. Po wyłonieniu najkorzystniejszej z nich, przyszły wykonawca zaprojektuje i zbuduje połączenie trzech pozostałych odcinków prowadzących z Bydgoszczy z autostradą A1.

Otwarcie ofert S10 odc 4

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,86 kilometra między węzłem Toruń Zachód a węzłem autostradowym Toruń Południe. O jego ogłoszeniu pisaliśmy tutaj.  

W trakcie budowy powstaną dwa zupełnie nowe węzły. Pierwszy to Toruń Podgórz w miejscu obecnego wiaduktu będącego przedłużeniem ul. Drzymały, która prowadzi na poligon wojskowy. Drugi to węzeł Toruń Czerniewice, który ułatwi kierowcom wjazd na S10 oraz autostradę A1 z drogi krajowej nr 91 (ul. Łódzka). Droga będzie przebiegać w znacznej mierze po śladzie rezerwy pozostawionej w trakcie budowy jednojezdniowej drogi ekspresowej S10 (południowa obwodnica Torunia), powstałej w 2006 roku.

Złożone oferty

Najniższą ofertę, opiewającą na kwotę 300 633 994,70 zł, złożyło konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner). Z kolei najwyższą ofertę w kwocie 377 548 964,94 zł złożyło konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner). Budżet GDDKiA na realizację tej inwestycji to 406 904 455,34 zł. Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie inwestorskim.

Pełna lista ofert: 

  • konsorcjum NDI (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 300 633 994,70 zł  

  • konsorcjum Rubau Polska (lider), Poltores (partner) - 339 949 475,71 zł 

  • Polauqua - 340 938 872,45 zł 

  • Budimex - 357 509 982,06 zł 

  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 369 000 000,00 zł 

  • Strabag - 373 266 385,76 zł 

  • Konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) - 377 548 964,94 zł 

Przedstawione oferty zostaną teraz poddane analizie w celu wyboru najkorzystniejszej z nich. Oceniane będą według kryteriów takich jak: cena (60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).  

S10 Bydgoszcz - Toruń

S10 Toruń Zachód - Toruń Południe to trzeci odcinek, dla którego poznaliśmy oferty. 27 sierpnia poznaliśmy oferty na S10 odc. Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25, a 3 września poznaliśmy oferty na odc. S10 Solec - Toruń Zachód. Przed nami pozostało otwarcie ofert na odcinek Emilianowo - Solec. W sprawie czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań.  

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.  

Inwestycja rządowa w miejsce PPP 

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).     

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz, które planowo zrealizować w formule PPP. Zadanie znalazło się w niedawno ogłoszonym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.).   

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ 

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.  

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.    

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.  

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.  

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.  

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.  

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.  

Harmonogram 

28 listopada 2016 r. - podpisaliśmy umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)  

31 stycznia 2019 r. - złożyliśmy w RDOŚ w Bydgoszczy Raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   

24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania   

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ   

28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.   

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz   

26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.   

28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.   

31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.   

10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.   

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe  

18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza  

30 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  

7 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec  

14 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe  

27 sierpnia 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie   

3 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  

13 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe 

2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj