W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dwa odcinki S17 i dwie dobre wiadomości

06.02.2024

W przetargu na wyłonienie wykonawcy odcinka Izbica – Zamość Sitaniec wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą, opiewającą na kwotę 522 288 546,78 zł złożyło konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Z kolei dla odcinka Łopiennik – Krasnystaw Północ otrzymaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mapa S17 Łopiennik-Krasnystaw Północ z wydaniem DŚU i Izbick-Zamość Sitaniec z wyborem najkorzystniejszej oferty

S17 Izbica – Zamość Sitaniec

[Aktualizacja: Wybór najkorzystniejszej oferty został unieważniony.]

Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarcie umowy z wykonawcą planujemy w tym roku. 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Przebiegać on będzie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt.

Dwa odcinki czekają na wyrok KIO

To trzeci odcinek S17 między Piaskami a Zamościem, dla którego w ostatnim czasie wybraliśmy wykonawcę. Na początku stycznia zakończyliśmy ocenę ofert w przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch fragmentów tej drogi: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica, o łącznej długości 35 km. W każdym z przetargów sprawdzenie i ocenę złożonych ofert przeprowadziliśmy według trzech kryteriów: cena (waga kryterium 60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.). Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty złożone przez firmy Intercor oraz Mostostal Warszawa. 

Od obu rozstrzygnięć wpłynęły odwołania firm uczestniczących w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z przepisami, zostaną one rozpatrzone przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) złożyliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie 4 stycznia 2022 r. Jako rekomendowany wskazaliśmy wariant biegnący po południowo-zachodniej stronie obecnej DK17, omijający teren cmentarza wojskowego z okresu I Wojny Światowej w Łopienniku Nadrzecznym. Odcinek pomiędzy węzłami Łopiennik i Krasnystaw Północ, które powstaną w trakcie budowy sąsiednich fragmentów drogi ekspresowej, będzie miał długość ok. 9,2 km. 

Projektanci mają jeszcze do zakończenia badania geologiczne dla wskazanego wariantu trasy, uszczegółowienie rozwiązań drogowych, mostowych, ochrony środowiska, branżowych oraz przeprowadzenie audytu BRD. Po zakończeniu prac i odebraniu dokumentacji przetarg na wyłonienie wykonawcy tego odcinka planujemy ogłosić w I kw. 2025 r. 

125 km w przygotowaniu i realizacji

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2023 r. oddaliśmy do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.   

Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane. 

Na etapie prac przygotowawczych oprócz wspomnianego wcześniej odcinka Łopiennik – Krasnystaw jest jeszcze ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania DŚU.  

Ogłosiliśmy też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą. Otwarcie ofert planujemy 12 lutego br. 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}