W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Brak konieczności zwrotu dofinansowania – MALUCH+

Nie musisz zwracać dofinansowania z Programu MALUCH+.

Informacje:

Nie musisz zwracać środków uzyskanych w ramach Programu MALUCH+ na dofinansowanie funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, jeśli zawiesiłeś jego działalność w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

  • Wszystkie podmioty, które prowadzą instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i są beneficjentami Programu MALUCH+ 2020.

  • Co do zasady nie musisz składać dodatkowego wniosku. 
    W przypadku konieczności potwierdzenia czasowego zawieszenia działania instytucji opieki dokumenty złożysz w urzędzie wojewódzkim. Urząd Wojewódzki określa, jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  • Ewentualne koszty mogą się wiązać z koniecznością wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zadania według umowy z wojewodą.
    Wojewoda jako zabezpieczenie może zażądać weksla, weksla in blanco, hipoteki, zastawu lub gwarancji bankowej.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 16:37

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}