W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ciągłość pracy urzędów w czasie epidemii

Wojewoda zapewnia ciągłość działania urzędów i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze województwa w sytuacji, gdy będą niezdolne do wykonywania zadań w całości albo w części.

Informacje:

W przypadku, gdy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii urząd administracji publicznej lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne stanie się niezdolny do wykonywania zadań w całości albo w części, wojewoda w drodze zarządzenia powierza innemu urzędowi lub podmiotowi wykonywanie zadań publicznych w całości albo części w określonym terminie. Powierzenie następuje wyłącznie w ramach danej grupy urzędów/podmiotów. Przykład: zadania urzędu miasta/gminy będą mogły być powierzone innemu urzędowi miasta/gminy w ramach urzędów gmin niezależnie od ich charakteru; zadania zespolonej inspekcji – innej inspekcji.

  • Obywatele, organy administracji publicznej, pracownicy urzędów administracji publicznej. Rozwiązanie to nie dotyczy urzędów naczelnych i centralnych organów władzy publicznej.

  • Urząd lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne będzie wykonywał zadania na koszt urzędu/podmiotu, od których te zadania są przejmowane do wykonywania.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 13:57

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

{"register":{"columns":[]}}