W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dłuższe terminy dla spółdzielni socjalnych

Aby uniknąć obowiązkowego stawiania spółdzielni socjalnych w stan likwidacji, wprowadzono rozwiązanie przesuwające terminy związane z zatrudnieniem o 12 miesięcy od momentu zakończenia stanu epidemii.
 

Informacje:

 • Zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych podmioty te mają obowiązek utrzymywania określonego poziomu zatrudnienia oraz odpowiedniej proporcji między pracownikami z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a ogólną liczbą zatrudnionych. W trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej stanem epidemii dotrzymanie tych terminów nie zawsze jest możliwe, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do obowiązkowego postawienia w stan likwdacji.

  • Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy o spółdzielniach socjalnych, w przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są trzy osoby fizyczne, spółdzielnia socjalna jest obowiązana do przyjęcia w poczet członków oraz do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej dwóch osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wskazanych w art. 4 ust.1), w terminie 12 miesięcy od dnia wpisu spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Zgodnie z art. 5a ust. 4 spółdzielnia socjalna założona przez organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, ma obowiązek zatrudniania co najmniej 5 pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jeżeli stosunek pracy z takim pracownikiem zostanie rozwiązany, spółdzielnia ma 3 miesiące na zatrudnienie nowego pracownika z tej grupy.
  • Spółdzielnie socjalne utworzone przy wsparciu środków publicznych powinny przeprowadzić pierwszą lustrację nie później niż 6 miesięcy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.
  • Spółdzielnie socjalne mogą mieć nie mniej niż 5 i nie więcej niż 50 członków będących osobami fizycznymi oraz nie mniej niż 2 członków będących osobami prawnymi. Jeżeli te wartości zostaną przekroczone, spółdzielnia powinna w ciągu 3 miesięcy wrócić do wymaganego ustawą poziomu.

  Do tej pory przekroczenie tych terminów oznaczało postawienie spółdzielni w stan likwidacji. Nowe rozwiązanie pozwala przedłużyć wszystkie terminy o 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 • Spółdzielnie socjalne

 • Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

 • W stanie epidemii, stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie nadzwyczajnym zostają wstrzymane i przesunięte o 12 miesięcy terminy, których niedotrzymanie mogłoby oznaczać postawienie spółdzielni w stan likwidacji.

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2020 09:28

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}