W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dodatek solidarnościowy

Uzyskaj wsparcie finansowe, jeżeli straciłeś źródło dochodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

 

Informacje:

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. 

Świadczenie przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie RP (w tym cudzoziemcom).

Aby skorzystać z dodatku solidarnościowego nie można mieć innego tytułu do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego (w ZUS lub KRUS).

 • Dodatek solidarnościowy otrzymasz, jeśli:

  • mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID-19,
  • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.,
  • twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. po upływie czasu, na który została zawarta,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium, lub jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).
 • Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. 

 • Otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

  Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi twoje dotychczasowe świadczenia.

   

 • Aby uzyskać dodatek solidarnościowy musisz przygotować Wniosek EDS dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Jeśli pracownicy ZUS będą mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktują się z tobą drogą mailową lub telefonicznie. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego zostanie opublikowana na twoim profilu ubezpieczonego na portalu PUE ZUS. Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz dodatek solidarnościowy na rachunek bankowy, który wskazałeś we wniosku. Decyzję odmowną w sprawie dodatku solidarnościowego będziesz miał na portalu PUE ZUS.

  Jeśli ZUS odmówi ci prawa do dodatku solidarnościowego, będziesz mógł odwołać się do sądu.

 • Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek EDS możesz złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, lub podpisem osobistym (e-dowód), lub profilem PUE.

  Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy zostanie przekazany na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

  WAŻNE!
  Wnioski składane po 31 sierpnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 • Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego.
  Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Pomoc uzyskasz:

  • w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–18 w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16 00
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: cot@zus.pl

  Informacje o dodatku solidarnościowym

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2021 11:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}