W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej, możesz skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Sprawdź, czy to wsparcie finansowe jest dla ciebie.

 

Informacje:

 

 • Jeśli:

  • rodzaj twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) wymienionym w sekcji Kto może skorzystać,
  • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który został uzyskany przez ciebie  w tym samym miesiącu w 2019 r.,
  • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.
 • Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:  

  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

   

  • Wniosek RSP-DD. 
  • Informacje na temat twojej sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już przez ciebie pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 – informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Wniosek RSP-DD możesz złożyć tylko elektronicznie:
  •    przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  •    przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.
  Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
   

  • środki finansowe w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2080 zł albo 1300 zł).
  • dodatkowe świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. 

  Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
   

  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące twojego wniosku, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. ZUS wyśle ci także – na twoje konto na PUE ZUS lub pocztą – informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
  • Jeśli twoja sytuacja materialna, wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe, nie poprawiła się możesz złożyć kolejny wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (możesz złożyć maksymalnie 3 wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe):
  • zaznacz we wniosku RSP-DD, że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia i złóż w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie poprawiła się,
  • nie możesz wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe,
  • nie możesz złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składasz wniosek RSP-DD pierwszy raz.
  • Informacje, dotyczące dodatkowego świadczenia postojowego, uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00–18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
  • Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego możemy wystąpić do ciebie o informacje na temat Twojej sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już przez ciebie pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

  • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zmianie innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz. 2255).

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2023 08:34

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}