W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą m.in. w branży gastronomicznej, filmowej, wystawienniczej, możesz skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Sprawdź, czy to wsparcie finansowe jest dla ciebie.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Jeśli:

  • rodzaj twojej przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w sekcji Kto może skorzystać (sprawdzamy, czy spełniłeś ten warunek na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na 30 września 2020 r.),
  • przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który uzyskałeś odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
  • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego (składałeś wniosek RSP-D, RSP-DB) – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.

  Nie otrzymasz tego świadczenia, jeśli na 31 grudnia 2019 r. byłeś w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest, tj.:

  • spełniasz kryteria kwalifikujące do objęcia lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym,
  • otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji.

  Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, to jesteś w trudnej sytuacji, gdy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zalegasz z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

  Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Nie dotyczy to ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

 • Każdy, kto prowadził 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:  

  • 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  • 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
  • 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  • 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
  • 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  • 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
  • 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • 74.20.Z - działalność fotograficzna,
  • 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
  • 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  • 85.59.A - nauka języków obcych,
  • 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 86.10.Z - działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
  • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
  • 86.90.D - działalność paramedyczna,
  • 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  • 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
  • 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
  • 91.02.Z - działalność muzeów,
  • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
  • 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  • 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
  • 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
  • 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
  • Wniosek RSP-DD6. 
  • Informacje na temat twojej sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już przez ciebie pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 – informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.
  • Informacje: 
  • na temat wielkości podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca),
  • o powiązaniu z innymi przedsiębiorcami,
  • datę utworzenia podmiotu,
  • formę prawną podmiotu,
  • czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz,
  • czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.
 • Wniosek RSP-DD6 możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

  Możesz złożyć wniosek  w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • środki finansowe w takiej samej wysokości, co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2080 zł albo 1300 zł).

  Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

  • Jeśli  ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. Wyśle ci także – na twoje konto na PUE ZUS lub pocztą – informację o wartości udzielonej pomocy publicznej.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą.
  • Informacje, dotyczące jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00–18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.
  • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 10:07

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}