W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jeśli uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu m.in. działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, wokalistyki, usług w zakresie architektury, możesz skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Sprawdź, czy to wsparcie finansowe jest dla ciebie.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Jeśli:

  • uzyskujesz przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. z tytułu wymienionego w sekcji Kto może skorzystać,
  • nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej z tytułu wymienionego w sekcji Kto może skorzystać, który uzyskałeś w miesiącu przed tym, w którym złożyłeś wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Każdy, kto uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audio-wizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.
 • Wniosek (RSP-CD6).

  Możesz go złożyć tylko elektronicznie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Wniosek RSP-CD6 możesz złożyć tylko elektronicznie:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek),
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl: kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

  Najpóźniej możesz złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek, wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.
  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na konto wskazane we wniosku. 
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą.

  Informacje, dotyczące jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00–18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

  • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255).

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021 09:45

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}