W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Możesz legalnie przebywać w Polsce na podstawie tzw. krótkoterminowych tytułów pobytowych

Rozwiązanie powoduje uznanie za legalny pobytu cudzoziemców przebywających w dniu 14 marca 2020 r. w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego, od dnia kolejnego po dniu, w którym skończył się ich legalny pobyt wynikający z tych tytułów do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Informacje:

Okres pobytu uznawanego za legalny rozpoczyna się w dniu następującym po dniu ostatnim legalnego pobytu wynikającego z:

  • wiz Schengen wydanych przez organy polskie, 
  • wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
  • dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, 
  • wiz długoterminowych lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie UE niebędące państwami obszaru Schengen (jeśli zgodnie z prawem UE uprawniają do pobytu na terytorium Polski w związku z korzystaniem z pewnych form tzw. mobilności wewnątrzunijnej),

i trwa do 30. dnia następującego po dniu, w którym odwołany zostanie stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego (w zależności od tego, który będzie obowiązujący jako ostatni).
Korzystanie z tego uprawnienia jest zależne od dalszego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt uznawany za legalny na podstawie art. 15z ust. 1 ustawy specjalnej to krajowa, swoista forma dokumentu pobytowego. Nie jest ona równoznaczna z przedłużeniem którejkolwiek z wiz czy dokumentów, do których to rozwiązanie ma zastosowanie, czy przedłużeniem dopuszczalnego pobytu w ruchu bezwizowym. Cudzoziemiec objęty jest tym rozwiązaniem automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020 14:51

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Urząd ds. Cudzoziemców

{"register":{"columns":[]}}