W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców na zmienionych warunkach

Nowe rozwiązania prawne znoszą konieczność zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 

Informacje:

Wprowadzono nowe rozwiązania prawne, które przewidują, iż w sytuacji kiedy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na skutek skorzystania z instrumentów ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 lub instrumentów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zmieni warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone m. in. w:

 1. zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 2. zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. zezwoleniu na pracę,
 4. zezwoleniu na pracę sezonową,
 5. oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

– cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
        
Nowa regulacja dopełniona jest przez:

 • zniesienie obowiązku powiadomienia wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, o zmianie minimalnego wymiaru czasu pracy (art. 137 pkt 4 w zw. z art. 134 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach) w przypadku, gdyby doszło do niego w okresie pierwszych dwóch lat pobytu cudzoziemca na podstawie tego zezwolenia i gdyby taka zmiana stanowiła skutek zastosowania jednego z instrumentów antykryzysowych, 
 • zniesienie obowiązku powiadomienia wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,  o zmianie wynagrodzenia na niższe lub zmianie minimalnego wymiaru czasu pracy (art. 134 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach) w przypadku, gdyby doszło do niego po upływie pierwszych dwóch lat pobytu na podstawie tego zezwolenia i gdyby taka zmiana stanowiła skutek zastosowania jednego z instrumentów antykryzysowych omówionych.

 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce i posiadający: 

  1. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  2. zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  3. zezwolenie na pracę,
  4. zezwolenie na pracę sezonową,
  5. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Możesz pracować na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwoleń i oświadczeń. 

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020 14:48

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Urząd do Spraw Cudzoziemców

{"register":{"columns":[]}}