W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub korzystasz ze zwolnienia z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach związanych z obrotem tym wyrobem.

Informacje:

  • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które jednocześnie  wykonują czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

  • Informację o przebiegu przeprowadzonych czynności, które zostały wykonane bez obecności kontrolującego, do przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego. 

  • Naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego.

  • Jeśli podlegasz kontroli celno-skarbowej, będziesz mógł w szczególnych przypadkach dokonać określonych czynności bez uczestnictwa funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej/pracownika UCS, lub z pominięciem określonych czynności przez tego funkcjonariusza.
    Przepisy nie będą stosowane w przypadku wysokiego ryzyka związanego z wykorzystaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. 

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020 23:38

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}