W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podpisz Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT z deklaracją) profilem zaufanym

Prowadzisz firmę? Masz jednoosobową działalność gospodarczą? Płacisz VAT? Masz obowiązek wysyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT z deklaracją) podpisany elektronicznie. Sprawdź, jak bezpłatnym profilem zaufanym podpisać JPK_VAT z deklaracją.

PODPISZ JPK_VAT

Informacje:

 • To dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

  Obowiązują dwa warianty JPK_VAT z deklaracją:
  •    JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie,
  •    JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

  Z pliku JPK_VAT z deklaracją wygenerujesz plik metadane JPK_VAT. Możesz to zrobić w swoim programie księgowym lub użyć bezpłatnej aplikacji Klient  JPK_WEB.

  W naszej usłudze profilem zaufanym podpiszesz plik metadane JPK_VAT.

 • Od 1 października 2020 roku wszyscy przedsiębiorcy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, wysyłają co miesiąc JPK_VAT z deklaracją drogą elektroniczną do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Dokument może podpisać każdy, kto ma profil zaufany. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

  Twój JPK_VAT z deklaracją może podpisać także twój pełnomocnik. Możesz wyznaczyć pełnomocnika na 2 sposoby:

  • plik metadane JPK_VAT z deklaracją,
  • dane do logowania na swój profil zaufany i telefon komórkowy,
  • swój program księgowy lub bezpłatną aplikację Ministerstwa Finansów – Klient JPK_WEB.
  1. Przygotuj plik metadane JPK_VAT z deklaracją. Szczegóły znajdziesz w sekcji Czym jest JPK_VAT.
  2. Kliknij przycisk Podpisz JPK_VAT.
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Pobierz plik metadane JPK_VAT z deklaracją ze swojego dysku lokalnego.
  5. Kliknij Podpisz profilem zaufanym.
  6. Podpisany plik zapisz na swoim komputerze.

  Pamiętaj – profilem zaufanym tylko podpisujesz plik metadane JPK_VAT z deklaracją. NIE wysyłaj podpisanego pliku przez ePUAP.

  Do wysyłki JPK_VAT z deklaracją użyj podpisanego pliku metadanych JPK_VAT z deklaracją. Skorzystaj ze swojego programu księgowego – każdy dostępny na rynku program księgowy powinien mieć funkcję wysyłki. Możesz również użyć aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK_WEB.

  Po wysłaniu pliku pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 • W każdym przypadku (JPK_V7M i JPK_V7K) plik podpisany profilem zaufanym wysyłasz do 25. dnia miesiąca po miesiącu, którego dotyczy JPK_VAT z deklaracją. Na przykład JPK_VAT z deklaracją za styczeń wysyłasz do 25 lutego. Jeśli dzień wysyłki przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wyślij plik najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, który następuje po tym dniu wolnym.

  Obowiązują dwa warianty JPK_VAT z deklaracją: JPK_V7M (miesięczny) oraz JPK_V7K (kwartalny). W przypadku gdy rozliczasz się kwartalnie (JPK_V7K), to za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału wypełnij i wyślij tylko część ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnij i wyślij część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Do podpisania JPK_VAT z deklaracją możesz także użyć:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny podpis elektroniczny do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
  • danych autoryzujących – to bezpłatne narzędzie online do podpisywania plików JPK. Potrzebne ci będą:
   • NIP albo PESEL,
   • imię,
   • nazwisko,
   • data urodzenia, 
   • adres e-mail, na który przyjdzie UPO, 
   • odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2019 roku. Możesz też wpisać wartość „0” (zero), jeśli za ten rok nie zostało złożone żadne wymienione w rozporządzeniu zeznanie.

  Plik JPK_VAT z deklaracją możesz podpisać korzystając z bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Finansów - Klient JPK_WEB. Aplikacja umożliwia także wysyłkę JPK_VAT z deklaracją do naczelnika urzędu skarbowego. Dowiedz się więcej i skorzystaj z tej aplikacji.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z ekspertem JPK_VAT w swoim urzędzie skarbowym.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 r. poz. 106  ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022 09:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Finansów

{"register":{"columns":[]}}