W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praca – portal usługowy i informacyjny

Szukasz pracy? Chcesz zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet i ominąć kolejki? A może jesteś pracodawcą i szukasz pracownika? Skorzystaj z dwóch portali Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS): praca.gov.pl i psz.praca.gov.pl. Dowiedz się, co możesz tam znaleźć i co załatwisz przez internet.

Informacje:

 • Każdy, kto szuka pracy albo chciałby dać pracę innym, w szczególności:

  • osoby bezrobotne i osoby, które poszukują pracy,
  • pracodawcy.
  • praca.gov.pl to portal usługowy. Możesz załatwić tu różne sprawy przez internet,
  • psz.praca.gov.pl to portal informacyjny.
 • Jeśli jesteś osobą bezrobotną albo poszukującą pracy, możesz:

  • zarejestrować się w urzędzie pracy przez internet.
   Możesz to zrobić na 2 sposoby:
   • zarejestrować się w pełni przez internet, czyli wypełnić i wysłać wniosek oraz skany wymaganych dokumentów za pośrednictwem portalu. Wtedy nie musisz iść do urzędu. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany,
    Pamiętaj, że dniem rejestracji w urzędzie pracy jest dzień, w którym zarejestrujesz się przez stronę internetową.
   • ustalić termin wizyty w urzędzie przez internet. Dzięki temu nie będziesz stać w kolejce. Na spotkanie weź wszystkie potrzebne dokumenty. Do tego nie potrzebujesz profilu zaufanego ani certyfikatu kwalifikowanego.
    Pamiętaj, że dniem rejestracji w urzędzie pracy jest dzień twojej wizyty w urzędzie,
  • uzupełnić przez internet załączniki, jeżeli okaże się, że brakuje ich we wniosku o rejestrację w urzędzie pracy,
  • złożyć wniosek o:
   • pozbawienie statusu osoby bezrobotnej,
   • wydanie zaświadczenia (na przykład o okresach pobierania zasiłku, statusie poszukującego pracy albo do NFZ o kartę EKUZ),
   • skierowanie na szkolenie,
   • przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej, która ma mniej niż 30 lat,
  • wysłać pismo do urzędu.

  Jeśli jesteś pracodawcą, możesz:

  • złożyć ofertę pracy,
  • złożyć oświadczenie, że chcesz dać pracę obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy,
  • złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
  • wysłać pismo do urzędu.
  • najnowsze oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • oferty praktyk studenckich w instytucjach administracji publicznej,
  • kalendarz targów, giełd i szkoleń,
  • informacje o rynku pracy: bazy danych, rejestry agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych, instytucje, fundusze, akty prawne,
  • podstrony powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

  Jeśli jesteś osobą bezrobotną albo poszukującą pracy, znajdziesz tam informacje:

  • co zrobić, by dostać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy,
  • porady związane z poszukiwaniem pracy (jak napisać CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej),
  • o dofinansowaniu do działalności gospodarczej, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych,
  • o pomocy przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (stażach i bonach stażowych, szkoleniach i bonach szkoleniowych),
  • o poradnictwie zawodowym indywidualnym i grupowym (pracownik urzędu pracy może ci pomóc w wielu sprawach, na przykład w wyborze kierunku kształcenia lub nowej pracy),
  • o pomocy finansowej – zasiłkach dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnym, świadczeniach, które przysługują rolnikom zwalnianym z pracy,
  • o pomocy dla osób niepełnosprawnych,
  • o możliwości pracy dla cudzoziemców.

  Jeśli jesteś pracodawcą, możesz zapoznać się informacjami, które dotyczą między innymi:

  • pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy, 
  • wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy,
  • podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, 
  • zatrudniania osób niepełnosprawnych lub cudzoziemców.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022 15:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

{"register":{"columns":[]}}