W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Informacje:

Zyskasz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. Unikniesz kary za brak realizacji zobowiązań oraz wyłączenia instalacji wytwórcy z możliwości uczestniczenia w systemie wsparcia przez 3 lata.

 • Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeśli złożysz go w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.

  • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Osoby samozatrudnione.
  • Mikroprzedsiębiorstwa.
  • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
  • Oświadczenie dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy.
  • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
  • Zaktualizowana gwarancja bankowa, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.
 • W Urzędzie Regulacji Energetyki (URE).

 • NIe poniesiesz żadnych kosztów.

 • Dzięki rozwiązaniu masz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Informacje kontaktowe:

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
  tel.: +48 22 487 55 70
  e-mail: ure@ure.gov.pl
  elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP
  www.ure.gov.pl
  godziny pracy Urzędu: 8:15–16:15

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020 09:32

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Klimatu

{"register":{"columns":[]}}