W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przedłuż ważność orzeczeń wydanych przez KRUS

Orzeczenia wydane przez KRUS, których ważność wygasa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostają automatycznie przedłużone. Orzeczenia zachowują ważność przez kolejne 3 miesięce od dnia upływu terminu ważności.

Informacje:

Rolnikom, którzy posiadają orzeczenia z KRUS, a których termin ważności wygasa w okresie trwania stanu epidemii, przysługuje automatyczne przedłużenie okresu ważności tych orzeczeń. W szczególności dotyczy to:

 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Przedłużenie dotyczy sytuacji, w której termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do tych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Przedłużenie następuje automatycznie i nie wymaga składania wniosków.

 • Orzeczenia zachowują ważność z mocy prawa przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności, o ile przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności orzeczenia, oraz gdy nie wydano nowego orzeczenia.

 • Rolnicy posiadający wydane orzeczenia, które dotyczą: 

  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • Wypłata świadczeń, które przysługują z tytułu wydanego orzeczenia, nie będzie przerwana.

  • Informacje dodatkowe możesz uzyskać, dzwoniąc na ogólnopolską infolinię KRUS: 22 290 35 06.
  • Dane kontaktowe do poszczególnych jednostek KRUS, znajdziesz na stronie internetowej KRUS.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 10:17

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

{"register":{"columns":[]}}