W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedłużenie okresów ważności kart pobytu

Karty pobytu, których terminy ważności upływają w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają automatycznemu wydłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Informacje:

Rozwiązanie to pozwala cudzoziemcom posiadającym karty pobytu wydane w związku z:

  • udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy;
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt stały;
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • nadaniem statusu uchodźcy;
  • udzieleniem ochrony międzynarodowej

na posługiwanie się w codziennym obrocie prawnym posiadanym dokumentem jako ważnym, pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności w sytuacji, gdy w związku z czasowym zawieszeniem obsługi klienta przez urzędy wojewódzkie oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców wymiana tych dokumentów byłaby niemożliwa lub utrudniona.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020 13:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Urząd do Spraw Cudzoziemców

{"register":{"columns":[]}}