W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozlicz dodatkowe wydatki w zawartych przez Ministra Sportu umowach dotacyjnych

Możliwość rozliczenia dodatkowych wydatków w zawartych przez Ministra Sportu umowach dotacyjnych.

Informacje:

Wskazana w art. 15zzp regulacja, w ust. 1 pkt 1 umożliwia wypłatę kosztów pośrednich zadania (np. kosztów wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, mediów itp.) beneficjentom zadania w przypadku jego częściowego niezrealizowania z uwagi na wystąpienie w trakcie jego realizacji stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Związane jest to z faktem wcześniejszego zawarcia tych umów i niemożnością przewidzenia na tym etapie, że w trakcie ich wykonywania wystąpi czasowe wstrzymanie ich realizacji związane z COVID-19, podczas gdy wykonawcy będą w tym czasie w gotowości do ich dalszego wykonywania (ponoszą koszty obsługi zadań takiej jak koszty wynagrodzeń, mediów itp., ujęte w katalogach kosztów pośrednich zawartych w umowach).

W ust. 1 pkt 2 umożliwia się zaliczenie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do wydatków związanych z zadaniem publicznym. W ust. 2 wyłączono stosowanie ust. 1 pkt 1 w stosunku do przebudowy, remontów i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych. W ust. 3 dodano przepis ograniczający ryzyko podwójnego finansowania ze środków publicznych tych samych wydatków (np. wynagrodzeń pracowników), w związku z istnieniem różnych publicznych form wsparcia w związku z wystąpieniem i zwalczaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 10:13

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sportu

{"register":{"columns":[]}}