W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rozwiąż spór przez mediację

Chcesz rozwiązać spór ugodowo? Masz konflikt? Skorzystaj z mediacji. Sprawdź, jak to zrobić.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

W jakiej sprawie masz spór?

Sprawa cywilna — sprawy cywilne dotyczą na przykład sporów: rodzinnych — o rozwód, separację, opiekę nad dzieckiem lub kontakty z nim, konsumenckich — między konsumentem a przedsiębiorcą, gospodarczych — o zapłatę, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, pracowniczych — między pracownikiem i pracodawcą, majątkowych — o spadek, podział majątku małżonków, zniesienie współwłasności, sąsiedzkich i innych. Sprawa karna — sprawy karne dotyczą przestępstw, na przykład kradzieży lub użycia przemocy. Sprawa nieletniego sprawcy — sprawy nieletnich sprawców dotyczą czynów karalnych popełnionych przez osoby niepełnoletnie.

W jakiej jesteś sytuacji?

W jakiej jesteś sytuacji?

Informacje:

 • Mediacja to metoda rozwiązywania sporu. W trakcie mediacji strony sporu szukają porozumienia, a pomaga im w tym mediator. To osoba neutralna i bezstronna – nie wskazuje rozwiązania i nie opowiada się za żadną ze stron. Mediacja jest dobrowolna i poufna, a więc:

  • jest możliwa tylko wtedy, gdy obie strony sporu się na nią zgadzają – można z niej zrezygnować w dowolnym momencie,
  • jej szczegółowy przebieg znają tylko uczestnicy oraz mediator.

  Mediator nie może ujawnić szczegółów przebiegu mediacji – na przykład gdy występuje jako świadek przed sądem.

  W zależności od tego, jakiej sprawy dotyczy twój spór, możesz skorzystać z mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej lub w sprawach nieletnich.

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

  1. Zaproś do mediacji drugą stronę sporu. Możesz to zrobić w wybrany sposób:
   • osobiście – skontaktuj się z osobą, z którą masz spór, i zaproponuj jej wspólną rozmowę w obecności mediatora,
   • przez mediatora. Mediator w twoim imieniu zaprosi do mediacji drugą stronę sporu. Wybierz mediatora i skontaktuj się z nim. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak znaleźć mediatora,
   • przez osobę, która reprezentuje cię przed sądem (pełnomocnika) – na przykład adwokata lub radcę prawnego. Skontaktuj się z pełnomocnikiem i powiedz, że chcesz zaprosić do mediacji drugą stronę sporu.
  2. Rozpocznij mediację – wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora lub pełnomocnika. Pamiętaj, że aby mediacja mogła się rozpocząć, druga strona sporu musi się na nią zgodzić.
  3. Zdecyduj, co zrobisz po zakończeniu mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

   

  Po zakończonej mediacji ty i druga strona sporu otrzymacie od mediatora protokół. Nie jest on szczegółową relacją z mediacji — zawiera jedynie informacje o miejscu i czasie mediacji, imiona, nazwiska i adresy stron oraz mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja.

 • W dowolnym momencie sporu, niezależnie od tego, czy pozew został złożony w sądzie.

 • Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.

  Pamiętaj, że o wyborze mediatora decydujesz ty i druga strona sporu. Jeśli druga strona nie zgadza się na twój wybór, może zaproponować innego mediatora.

 • Ty i druga strona sporu decydujecie, ile czasu potrzeba wam na mediację.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą – czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Ugoda jest załącznikiem do protokołu z mediacji, który spisuje mediator. Takie zakończenie mediacjiwystarczy, jeśli ty i druga strona sporu przestrzegacie postanowień ugody.

   W dowolnym momencie lub gdy druga strona sporu nie będzie wykonywała postanowień ugody, możesz samodzielnie i bez opłat wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie mocy prawnej ugodzie. Jeśli ugoda jest zgodna z prawem – sąd może ją zatwierdzić w całości lub w części. To oznacza, że ty i druga strona sporu powinniście przestrzegać postanowień ugody, a wykonania jej postanowień może wymagać na przykład komornik.
  2. Brakiem ugody. Możesz wtedy skierować sprawę do sądu lub próbować rozmawiać z drugą stroną sporu samodzielnie. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś już po mediacji, sąd może skierować twoją sprawę do mediacji ponownie.
 • Zazwyczaj strony sporu dzielą się kosztami mediacji po równo. Możecie jednak ustalić inny podział. Koszty mediacji to wynagrodzenie mediatora i wydatki mediatora związane z jej przeprowadzeniem.

  Ceny mediacji możesz:

  • sprawdzić na stronie ośrodka mediacyjnego wybranego mediatora,
  • ustalić razem z mediatorem i drugą stroną sporu przed rozpoczęciem mediacji.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości, porozmawiaj z mediatorem.

  Jeśli twój pozew wpłynął do sądu, otrzymasz zwrot:

  • 100% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy w sądzie,
  • 75% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę po rozpoczęciu rozprawy w sądzie.
 • Dzięki mediacji możesz:

  • zaoszczędzić czas i pieniądze – mediacja pomaga szybciej rozwiązać spór i zazwyczaj jest tańsza niż postępowanie sądowe,
  • zmniejszyć stres związany z wizytami w sądzie,
  • zyskać szansę na utrzymanie i poprawę relacji z drugą stroną sporu,
  • rozwiązać spór dyskretnie – bez świadków, których sobie nie życzysz,
  • mieć wpływ na sposób rozwiązania sporu – wyrazić emocje i powiedzieć o swoich oczekiwaniach,
  • skorzystać ze wsparcia eksperta –  mediator wie, jak ułatwić zawarcie ugody.
 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl.

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122).

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje:

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • W dowolnym momencie sporu, niezależnie od tego, czy pozew został złożony w sądzie.

  1. Odbierz informację o zaproszeniu do mediacji. Możesz ją otrzymać:
   • bezpośrednio od drugiej strony sporu,
   • od mediatora,
   • od osoby, która reprezentuje drugą stronę przed sądem (pełnomocnika) – na przykład jej adwokata lub radcy prawnego.
  2. Podejmij decyzję o wzięciu udziału w mediacji. Druga strona sporu lub jej pełnomocnik albo mediator mogą poprosić cię o odpowiedź na piśmie. Pamiętaj, że do mediacji nie dojdzie, jeśli się na nią nie zgodzisz. Jeśli chcesz odmówić udziału w mediacji, porozmawiaj o tym z mediatorem. Mediator poinformuje cię, co odmowa dla ciebie oznacza.
  3. Rozpocznij mediację – wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora.  
  4. Zdecyduj, co zrobisz po zakończeniu mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

   

  Po zakończonej mediacji ty i druga strona otrzymacie od mediatora protokół. Nie jest on szczegółową relacją z mediacji – zawiera jedynie informacje o miejscu i czasie mediacji, imiona, nazwiska i adresy stron oraz mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja.

 • Wybór mediatora wymaga zgody obu stron sporu, dlatego:

  • mediatora możesz wybrać razem z drugą stroną sporu,
  • jeśli druga strona sporu wybrała już mediatora, a ty nie zgadzasz się z jej wyborem, możesz zaproponować innego mediatora.

  Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.
 • Czas trwania mediacji zależy od jej przebiegu i woli obu stron sporu. Mediacja może trwać tyle, ile potrzeba tobie i drugiej stronie sporu na ugodowe załatwienie sprawy.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą – czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Ugoda jest załącznikiem do protokołu z mediacji, który spisuje mediator. Takie zakończenie mediacjiwystarczy, jeśli ty i druga strona sporu przestrzegacie postanowień ugody.
   W dowolnym momencie lub gdy druga strona sporu nie będzie wykonywała postanowień ugody, możesz samodzielnie i bez opłat wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie mocy prawnej ugodzie. Jeśli ugoda jest zgodna z prawem – sąd może ją zatwierdzić w całości lub w części. To oznacza, że ty i druga strona sporu powinniście przestrzegać postanowień ugody, a wykonania jej postanowień może wymagać na przykład komornik.
  2. Brakiem ugody. Możesz wtedy skierować sprawę do sądu lub próbować rozmawiać z drugą stroną sporu samodzielnie. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś już po mediacji, sąd może skierować twoją sprawę do mediacji ponownie.
 • Zazwyczaj strony sporu dzielą się kosztami mediacji po równo. Możecie jednak ustalić inny podział. Koszty mediacji to wynagrodzenie mediatora i wydatki mediatora związane z jej przeprowadzeniem.

  Ceny mediacji możesz:

  • sprawdzić na stronie ośrodka mediacyjnego wybranego mediatora,
  • ustalić razem z mediatorem i drugą stroną sporu przed rozpoczęciem mediacji.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości, porozmawiaj z mediatorem.

  Jeśli twój pozew wpłynął do sądu, otrzymasz zwrot:

  • 100% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy w sądzie,
  • 75% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę po rozpoczęciu rozprawy w sądzie.
 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl.

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122).

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje:

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • Na każdym etapie postępowania sądowego.

 • 1. Odbierz informację o skierowaniu twojej sprawy do mediacji. Możesz ją otrzymać:

  • na rozprawie sądowej,
  • listownie od sądu, który rozpatruje sprawę,
  • od pełnomocnika, który reprezentuje cię przed sądem,
  • od mediatora.

  2. Porozmawiaj z mediatorem i zdecyduj, czy godzisz się na mediację – mediator może poprosić cię o zgodę na piśmie. Pamiętaj, że do mediacji nie dojdzie, jeśli nie zgodzisz się na nią ty lub druga strona sporu.

  Jeśli chcesz odmówić udziału w mediacji, porozmawiaj o tym z mediatorem. Mediator poinformuje cię, co odmowa dla ciebie oznacza. Jeśli bez uzasadnienia odmówisz udziału w mediacji, sąd może obciążyć cię kosztami procesu, które powstały w związku z twoją odmową.

  3. Rozpocznij mediację – jeśli zgodziłeś się na mediację, wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora lub od sądu. Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, by mediator zapoznał się z sądowymi aktami sprawy, powinieneś poinformować o tym sąd. Masz na to 7 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o skierowaniu twojej sprawy do mediacji.

  Sprawdź możliwości zakończenia mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

  Ponieważ mediacja jest poufna, sąd nie pozna przebiegu mediacji. Po jej zakończeniu mediator przekazuje sądowi protokół z mediacji, który zawiera jedynie informacje o miejscu i czasie mediacji, imiona, nazwiska i adresy stron oraz mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja.

 • Zarówno ty, jak i druga strona sporu, możecie zaproponować mediatora. Jeśli tego nie zrobicie, o wyborze mediatora decyduje sąd w skierowaniu do mediacji.

  Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.
 • Nie dłużej niż 3 miesiące. Jeżeli ty i druga strona sporu uznacie, że potrzeba wam więcej czasu, by rozwiązać spór, zgłoście to mediatorowi. Mediator złoży do sądu odpowiedni wniosek, a sąd zdecyduje, czy dać wam więcej czasu na mediację.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą — czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Mediator dołącza ugodę do protokołu z mediacji i przekazuje sądowi.

   Jeśli ugoda jest zgodna z prawem, sąd przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody. Sąd może zatwierdzić ugodę w całości lub części. W ten sposób ugoda zawarta przed mediatorem otrzymuje moc prawną ugody sądowej. Oznacza to, że ty i druga strona sporu powinniście przestrzegać postanowień ugody.
    
  2. Brakiem ugody – mediator przekazuje sądowi protokół z mediacji z informacją, że ugoda nie została zawarta, a o rozwiązaniu sporu decyduje sąd.
 • O tym, jaką część kosztów mediacji poniesiesz ty, a jaką druga strona sporu, zdecyduje sąd w końcowym postanowieniu o kosztach postępowania sądowego.

  Koszty mediacji są określone prawem i obejmują wynagrodzenie mediatora oraz wydatki mediatora związane z jej przeprowadzeniem.

  Wynagrodzenie mediatora to:

  • w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić – 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz 100 zł za każde kolejne. Największe możliwe wynagrodzenie mediatora za wszystkie posiedzenia to 450 zł,
  • w sporach o prawa majątkowe – 1% wartości przedmiotu sporu. Najmniejsze możliwe wynagrodzenie mediatora to 150 zł, największe możliwe wynagrodzenie mediatora to 2000 zł za całą mediację.

  Wydatki mediatora to:

  • na przykład opłata za wynajem pomieszczenia – 70 zł lub mniej za jedno posiedzenie,
  • koszty korespondencji – 30 zł lub mniej za całą korespondencję związaną z mediacją.

  Pamiętaj! Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT – jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do kosztów, jakie możesz ponieść w związku z mediacją, skontaktuj się z sądem i zapytaj.

  Jeśli twój pozew wpłynął do sądu, otrzymasz zwrot:

  • 100% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy w sądzie,
  • 75% opłaty sądowej – jeśli zawrzesz ugodę po rozpoczęciu rozprawy w sądzie.
 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl.

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 921)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r. poz. 122).

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje:

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • Możesz to zrobić w dowolnym momencie – niezależnie od tego, czy spór jest już w sądzie lub wie o nim prokurator albo policjant.

  1. Zaproponuj mediację. Możesz to zrobić w wybrany sposób:
   • osobiście – skontaktuj się z osobą, z którą masz spór, i zaproponuj jej wspólną rozmowę w obecności mediatora,
   • przez mediatora. Mediator w twoim imieniu zaprosi do mediacji drugą stronę sporu. Wybierz mediatora i skontaktuj się z nim. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak znaleźć mediatora,
   • przez osobę, która reprezentuje cię przed sądem (pełnomocnika) — na przykład adwokata lub radcę prawnego. Skontaktuj się ze swoim pełnomocnikiem i powiedz, że chcesz zaprosić drugą stronę sporu do mediacji.
  2. Rozpocznij mediację – wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora lub pełnomocnika. Pamiętaj, że aby mediacja mogła się rozpocząć, druga strona sporu musi się na nią zgodzić.
  3. Zdecyduj, co zrobisz po zakończeniu mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

   

  Ponieważ mediacja jest poufna, nikt poza uczestnikami nie pozna jej przebiegu. Pisemne sprawozdanie z mediacji, które na zakończenie sporządza mediator, nie jest szczegółową relacją z mediacji, a zawiera jedynie sygnaturę sprawy, imię i nazwisko mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja. W sprawach z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego zawiera także adres mediatora oraz informację o liczbie, terminach i miejscach spotkań.

 • Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.

   

  Pamiętaj, że o wyborze mediatora decydujesz ty i druga strona sporu. Jeśli druga strona nie zgadza się na twój wybór, może zaproponować innego mediatora.

 • Ty i druga strona sporu decydujecie, ile czasu potrzeba wam na mediację.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą – czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Ugoda jest załącznikiem do sprawozdania z mediacji, które sporządza mediator. Jeśli ty i druga strona sporu przestrzegacie postanowień ugody, taka forma porozumienia może wystarczyć. Pamiętaj, że mediator ma prawo sprawdzić wykonanie zobowiązań zapisanych w ugodzie.  
   Jeśli druga strona sporu nie będzie wykonywała postanowień ugody, możesz skierować sprawę do sądu lub powiadomić policję lub prokuratora. Sąd, policjant lub prokurator może wziąć pod uwagę waszą ugodę, kiedy będzie podejmował decyzję w sprawie.
  2. Brakiem ugody – możesz wtedy skierować sprawę do sądu lub powiadomić prokuratora lub policjanta. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś już po mediacji, prokurator, policjant lub sąd może ponownie skierować twoją sprawę do mediacji.
 • Zazwyczaj strony sporu dzielą się kosztami mediacji po równo. Możecie jednak ustalić inny podział. Koszty mediacji to wynagrodzenie mediatora i wydatki mediatora związane z jej przeprowadzeniem.

  Ceny mediacji możesz:

  • sprawdzić na stronie ośrodka mediacyjnego wybranego mediatora,
  • ustalić razem z mediatorem i drugą stroną sporu przed rozpoczęciem mediacji.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości, porozmawiaj z mediatorem.

 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl.

 • Regulacje karne

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  r. poz. 663)

  Regulacje dotyczące nieletnich

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 863)
    

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje:

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • W dowolnym momencie sporu – niezależnie od tego, czy spór jest już w sądzie lub wie o nim prokurator lub policjant.

  1. Odbierz informację o zaproszeniu do mediacji. Możesz ją otrzymać:
   • bezpośrednio od drugiej strony sporu,
   • od mediatora,
   • od osoby, która reprezentuje drugą stronę przed sądem (pełnomocnika) – na przykład jej adwokata lub radcy prawnego.
  2. Podejmij decyzję o wzięciu udziału w mediacji. Druga strona sporu lub jej pełnomocnik albo mediator może poprosić cię o odpowiedź na piśmie. Pamiętaj, że do mediacji nie dojdzie, jeśli się na nią nie zgodzisz. Jeśli chcesz odmówić udziału w mediacji, porozmawiaj o tym z mediatorem. Mediator poinformuje cię, co odmowa dla ciebie oznacza.
  3. Rozpocznij mediację – wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora.
  4. Zdecyduj, co zrobisz po zakończeniu mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

   

  Ponieważ mediacja jest poufna, nikt poza uczestnikami nie pozna jej przebiegu. Pisemne sprawozdanie z mediacji, które na zakończenie sporządza mediator, nie jest szczegółową relacją z mediacji, a zawiera jedynie sygnaturę sprawy, imię i nazwisko mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja. W sprawach z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego zawiera także adres mediatora oraz informację o liczbie, terminach i miejscach spotkań.

 • Wybór mediatora wymaga zgody obu stron sporu, dlatego:

  • mediatora możesz wybrać razem z drugą stroną sporu,
  • jeśli druga strona sporu wybrała już mediatora, a ty nie zgadzasz się z jej wyborem, możesz zaproponować innego mediatora.

  Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.
 • Czas trwania mediacji zależy od jej przebiegu i woli obu stron sporu. Mediacja może trwać tyle, ile potrzeba tobie i drugiej stronie na ugodowe załatwienie sprawy.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą – czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Ugoda jest załącznikiem do sprawozdania z mediacji, które sporządza mediator. Jeśli ty i druga strona sporu przestrzegacie postanowień ugody, taka forma porozumienia może wystarczyć. Pamiętaj, że mediator ma prawo sprawdzić wykonanie zobowiązań zapisanych w ugodzie.  
   Jeśli druga strona sporu nie będzie wykonywała postanowień ugody, możesz skierować sprawę do sądu lub powiadomić policję lub prokuratora. Sąd, policjant lub prokurator może wziąć pod uwagę waszą ugodę, kiedy będzie podejmował decyzję w sprawie.
  2. Brakiem ugody – możesz wtedy skierować sprawę do sądu lub powiadomić prokuratora lub policjanta. Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś już po mediacji, prokurator, policjant lub sąd może ponownie skierować twoją sprawę do mediacji.
 • Zazwyczaj strony sporu dzielą się kosztami mediacji po równo. Możecie jednak ustalić inny podział. Koszty mediacji to wynagrodzenie mediatora i wydatki mediatora związane z jej przeprowadzeniem.

  Ceny mediacji możesz:

  • sprawdzić na stronie ośrodka mediacyjnego wybranego mediatora,
  • ustalić razem z mediatorem i drugą stroną sporu przed rozpoczęciem mediacji.

  Jeśli masz pytania lub wątpliwości, porozmawiaj z mediatorem.

 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl

 • Regulacje karne

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  r. poz. 663)

  Regulacje dotyczące nieletnich

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 863)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Informacje:

 • Każdy, kto ma spór w sprawie, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

 • Na każdym etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego.

 • 1. Odbierz informację o skierowaniu twojej sprawy do mediacji. Możesz ją otrzymać:

  • listownie od prokuratora lub policjanta, który zajmuje się sprawą – jeśli sprawa nie trafiła jeszcze do sądu i trwa postępowanie przygotowawcze,
  • od sądu, na przykład na rozprawie sądowej – jeśli trwa już postępowanie sądowe,
  • od pełnomocnika, który reprezentuje cię przed sądem,
  • od mediatora.

  2. Porozmawiaj z mediatorem i zdecyduj, czy godzisz się na mediację – mediator może poprosić cię o zgodę na piśmie. Pamiętaj, że do mediacji nie dojdzie, jeśli nie zgodzisz się na nią ty lub druga strona sporu.
  Jeśli chcesz odmówić udziału w mediacji, porozmawiaj o tym z mediatorem. Mediator poinformuje cię, co dla ciebie oznacza odmowa.

  3. Rozpocznij mediację – jeśli zgadzasz się na mediację, wszystkie potrzebne informacje otrzymasz od mediatora albo od prokuratora, policjanta lub sądu. Sprawdź możliwości zakończenia mediacji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak może zakończyć się mediacja.

   

  Ponieważ mediacja jest poufna, nikt poza uczestnikami nie pozna jej przebiegu. Pisemne sprawozdanie z mediacji, które sporządza na zakończenie mediator, nie jest szczegółową relacją z mediacji, a zawiera jedynie sygnaturę sprawy, imię i nazwisko mediatora, a także informację, jak zakończyła się mediacja. W sprawach z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego zawiera także adres mediatora oraz informację o liczbie, terminach i miejscach spotkań.

 • O wyborze mediatora zadecyduje prokurator, policjant lub sąd, który skierował sprawę do mediacji. Możesz jednak zaproponować mediatora.

  Każdy sąd okręgowy w Polsce publikuje listy mediatorów na swojej stronie internetowej. Aby znaleźć taką listę:

  1. Wejdź na stronę wybranego sądu okręgowego. Linki do stron internetowych sądów okręgowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
  2. Poszukaj list mediatorów. Sądy często poświęcają mediacji lub listom mediatorów oddzielną podstronę. Jeśli nie możesz znaleźć list mediatorów na stronie, skontaktuj się z sądem i zapytaj, gdzie takie listy możesz znaleźć.
  3. Wybierz mediatora i sprawdź lub zapytaj, czy jest ekspertem w sprawie, której dotyczy twój spór. Mediatorzy zazwyczaj specjalizują się w mediacji cywilnej (gospodarczej, rodzinnej, prawa pracy, innej), karnej czy w sprawach nieletnich.
  • nie dłużej niż 1 miesiąc – jeśli twój spór dotyczy sprawy karnej,
  • nie dłużej niż 6 tygodni – jeśli twój spór dotyczy sprawy z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego.

  Jeżeli ty i druga strona sporu uznacie, że potrzeba wam więcej czasu, by zawrzeć ugodę, zgłoście to mediatorowi. Mediator na waszą prośbę lub z własnej inicjatywy złoży odpowiedni wniosek do prokuratora, policjanta lub sądu, który skierował sprawę do mediacji. Prokurator, policjant lub sąd zdecyduje o tym, czy dać wam więcej czasu na mediację. W sprawie z udziałem nieletniego sprawcy możecie zyskać jednak nie więcej niż 14 dni.

 • Są 2 możliwości zakończenia mediacji. Mediacja może zakończyć się:

  1. Ugodą – czyli wspólnie wypracowanym porozumieniem, które podpisujesz ty i druga strona sporu. Mediator dołącza ugodę do pisemnego sprawozdania z wyników mediacji i przekazuje dokumenty prokuratorowi, policjantowi lub sądowi, który skierował sprawę do mediacji. Pamiętaj, że mediator ma prawo sprawdzić, czy strony wykonują zobowiązania zapisane w ugodzie.

   Zawarcie ugody przed mediatorem nie kończy postępowania przygotowawczego lub postępowania przed sądem. W sprawie musi zostać wydane postanowienie lub orzeczenie. Jednak prokurator, policjant lub sąd, który skierował sprawę do mediacji, przy rozstrzygnięciu sprawy bierze pod uwagę pisemne sprawozdanie z postępowania mediacyjnego oraz postanowienia zawarte w ugodzie. W niektórych przypadkach sąd może na przykład złagodzić karę.
  2. Brakiem ugody – mediator przekazuje prokuratorowi, policjantowi lub sądowi, który skierował sprawę do mediacji, pisemne sprawozdanie z mediacji z informacją, że ugoda nie została zawarta. O rozstrzygnięciu sprawy decyduje prokurator, policjant lub sąd.
 • W sprawach karnych i w sprawach z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego nie zapłacisz za mediację. Zapłaci za nią Skarb Państwa.

 • Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, wejdź na stronę www.mediacja.gov.pl.

 • Regulacje karne

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 716)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  r. poz. 663)

  Regulacje dotyczące nieletnich

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 863)

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020 12:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Sprawiedliwości

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku