W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Otrzymasz dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

 

Informacje:

 

 • Tarcza Antykryzysowa wprowadziła możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dodatkowe 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy możesz pobierać, jeśli opiekujesz się:

  • dzieckiem do lat 8,  
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • dorosłą osobą niepełnosprawną.

  Powyższy zasiłek będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, albo zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł być wypłacony również w przypadku otwarcia powyższych placówek w czasie trwania COVID-19. 
  Okres wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie mógł zostać przedłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

  Ponadto, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 855), wydłużono możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres do dnia 14 czerwca br. Będzie on przyznawany na dotychczasowych zasadach (tj. ubezpieczonym rodzicom dzieci do 8 roku życia) z zachowaniem zasady, że w związku z otwarciem żłobków, przedszkoli i innych placówek, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać również w przypadku:

  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów lub decyzji ubezpieczonego z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki,  oraz
  • gdy ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.
 • Pracownik musi złożyć oświadczenie u pracodawcy, który składa je potem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
  Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.
  Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

 • Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielone są dwie dedykowane linie: 

  • ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
  • koronawirus – zasiłki, dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2020 08:49

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}