W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

Informacje:

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. 
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

  • Wykażesz spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
  • Złożysz wniosek do powiatowego urzędu pracy.
  • Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.
  • Mikroprzedsiębiorca.
  • Mały przedsiębiorca.
  • Średni przedsiębiorca.

  – w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

 • Formularze są dostępne na stronie Praca.gov.pl. Możesz też skorzystać z linków poniżej: 

 • W Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na siedzibę prowadzonej działalności gospodarczej.

  Nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i trwają do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne. Otrzymane środki są bezzwrotne, o ile zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

  • Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników objętych wnioskiem. Mogą nim być objęci – zależnie od woli przedsiębiorcy – wszyscy pracownicy, jak również tylko część z nich.
  • Dofinansowanie zostanie wypłacone w całości za dany miesiąc, za który zostało przyznane.
  • Komisja Europejska odstąpiła od warunku utrzymania zatrudnienia po okresie dofinansowania, co jest z korzyścią dla Przedsiębiorcy.
 • Informacji udzielają Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę firmy. Możesz też je znaleźć na stronie Praca.gov.pl.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2021 15:20

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

{"register":{"columns":[]}}