W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

Otrzymasz odpowiednie informacje.

Czy dokumenty chcesz składać przez Internet?

Jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Taki wyjazd to połączenie aktywnej rehabilitacji z wypoczynkiem. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie.

Złóż wniosek

Informacje:

 • Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności,
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,
  • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
  • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

  Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

  Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

  • nie jest w kadrze na turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
  • ma więcej niż 18 lat, 
  • ma 16–18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.
  1. Wybierz turnus rehabilitacyjny. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wybrać ośrodek i organizatora turnusu rehabilitacyjnego.
  2. Jeśli organizator nie wymaga zaliczki – zarezerwuj od razu wybrany turnus. Jeśli jej wymaga – poczekaj, aż uzyskasz dofinansowanie i otrzymasz informację, że możesz jechać na ten turnus.
  3. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Złóż wniosek o dofinansowanie do turnusu w centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  5. Czekaj na list z informacją, czy dostaniesz dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  6. Złóż informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Masz na to 30 dni od otrzymania listu albo, jeśli turnus zaczyna się wcześniej – do 21 dni przed turnusem.
  7. Do 7 dni centrum pomocy rodzinie sprawdzi ośrodek i organizatora turnusu i przekaże ci informację, czy możesz pojechać na wybrany turnus. Jeśli nie – wybierz inny ośrodek i organizatora. Złóż wtedy nową informację o wyborze turnusu.
  8. Zapisz się na wybrany turnus i zapłać. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 • W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Skorzystaj z wyszukiwarki takich centrów. Masz trzy możliwości złożenia wniosku:

  • zanieś osobiście do centrum,
  • poproś opiekuna o zaniesienie do centrum,
  • przez organizatora turnusu – jeśli daje taką możliwość.
 • W dowolnym momencie.

 • Cena turnusu zależy od organizatora. Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie – możesz zapłacić mniej. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku i twojej sytuacji dochodowej. Centrum pomocy rodzinie obliczy je dla ciebie.

 • Do 10 dni od złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek będzie niekompletny – dostaniesz list z prośbą o jego uzupełnienie. Jeśli będzie kompletny – zostanie rozpatrzony do 30 dni. Dostaniesz list z informacją o wysokości dofinansowania albo z wyjaśnieniem odmowy jego przyznania.

 • Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Wybierz więc ośrodek i organizatora, który oferuje turnus dla osób z twoimi schorzeniami.

  Skorzystaj z centralnej bazy ośrodków i centralnej bazy organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki temu możesz wyszukać wyjazd według wybranych kryteriów, na przykład rodzaju schorzenia czy adresu.

  Jeśli chcesz zapytać o ośrodek i organizatora turnusu – skontaktuj się z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Pracownicy takiego centrum sprawdzą, czy wybrany przez ciebie turnus będzie dla ciebie odpowiedni.

 • Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli:
   • masz znaczny stopień niepełnosprawności,
   • jesteś dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
   • masz 16–24 lata, uczysz się i nie pracujesz,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli jesteś osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

  Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 1800 zł, masz lekki stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Dostaniesz więc 1045 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 25% = 1045 zł.

  Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyższy niż 65% przeciętnego wynagrodzenia – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 2500 zł, masz umiarkowany stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.  Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Twoje dofinansowanie trzeba więc pomniejszyć o 409,30 zł, bo 2500 zł − 2090,70 zł = 409,30 zł. Osoba, która nie przekroczyłaby 2090,70 zł, dostałaby 1129 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 27% = 1129 zł. Dostaniesz więc 720 zł dofinansowania, bo 1129 zł − 409,30 zł = 720 zł.

  Jeśli jednak twoja sytuacja materialna albo losowa jest trudna – złóż w centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wyjaśnisz swoją sytuację. Możesz wtedy dostać dofinansowanie bez pomniejszenia. Kwota dofinansowania dla ciebie i dla opiekuna – jeśli płacisz za jego udział w turnusie – może też wtedy zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

  Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę na dofinansowania. Dlatego też może się zdarzyć, że choć spełniasz wszystkie warunki, nie dostaniesz dofinansowania. Najpierw środki są rozdzielane dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób w wieku do 16 lat albo 24 lat — jeśli te osoby uczą się i nie pracują.

  Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

  Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

 • Dzięki temu:

  • poprawisz swoją sprawność przez rehabilitację dostosowaną do twojego schorzenia,
  • rozwiniesz swoje zainteresowania w trakcie zajęć kulturalnych i sportowych,
  • poznasz nowych ludzi.

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022 14:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje:

 • Każda osoba niepełnosprawna, która ma wniosek o skierowanie na turnus od lekarza i orzeczenie o:

  • stopniu niepełnosprawności,
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
  • niepełnosprawności – jeśli ma mniej niż 16 lat,
  • grupie inwalidzkiej, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 roku,
  • rodzic osoby niepełnosprawnej, która spełnia powyższy warunek – jeśli ta osoba ma mniej niż 18 lat.

  Jeśli lekarz dodatkowo zaznaczy i uzasadni we wniosku, że osoba niepełnosprawna potrzebuje opiekuna – można też starać się o dofinansowanie dla opiekuna.

  Osoba, która ma być opiekunem, musi spełnić poniższe warunki:

  • nie jest w kadrze na turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną, która wymaga czyjejś opieki,
  • ma więcej niż 18 lat, 
  • ma 16–18 lat – jeśli jest osobą z rodziny osoby niepełnosprawnej i z nią mieszka.
  • orzeczenie, na przykład o stopniu niepełnosprawności,
  • wniosek od lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  • informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.

  Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie: 

  • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

  1. Wybierz turnus rehabilitacyjny. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wybrać ośrodek i organizatora turnusu rehabilitacyjnego.
  2. Jeśli organizator nie wymaga zaliczki – zarezerwuj od razu wybrany turnus. Jeśli jej wymaga – poczekaj aż uzyskasz dofinansowanie i otrzymasz informację, że możesz jechać na ten turnus.
  3. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  4. Złóż wniosek o dofinansowanie do turnusu elektronicznie, w systemie SOW - wybierz centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.
  5. Czekaj na informację, czy dostaniesz dofinansowanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
  6. Złóż informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w centrum pomocy rodzinie. Masz na to 30 dni od otrzymania informacji albo, jeśli turnus zaczyna się wcześniej – do 21 dni przed turnusem.
  7. Do 7 dni centrum pomocy rodzinie sprawdzi ośrodek i organizatora turnusu i przekaże ci informację, czy możesz pojechać na wybrany turnus. Jeśli nie – wybierz inny ośrodek i organizatora. Złóż wtedy nową informację o wyborze turnusu.
  8. Zapisz się na wybrany turnus i zapłać. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 • W powiatowym centrum pomocy rodzinie w swoim miejscu zamieszkania. Skorzystaj z wyszukiwarki takich centrów. Masz cztery możliwości złożenia wniosku:

  • elektronicznie, w systemie SOW: kliknij przycisk Złóż wniosek
  • zanieść osobiście do centrum,
  • poprosić opiekuna o zaniesienie do centrum,
  • poprzez organizatora turnusu – jeśli daje taką możliwość.
 • W dowolnym momencie.

 • Cena turnusu zależy od organizatora. Jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie – możesz zapłacić mniej.Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku i twojej sytuacji dochodowej. Centrum pomocy rodzinie obliczy je dla ciebie.

 • Do 10 dni od złożenia wniosku centrum pomocy rodzinie sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeśli wniosek będzie niekompletny – dostaniesz informację z prośbą o jego uzupełnienie. Jeśli będzie kompletny – zostanie rozpatrzony do 30 dni. Dostaniesz informację o wysokości dofinansowania albo wyjaśnienie odmowy jego przyznania.

 • Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Wybierz więc ośrodek i organizatora, który oferuje turnus dla osób z twoimi schorzeniami.

  Skorzystaj z centralnej bazy ośrodków i centralnej bazy organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Dzięki temu możesz wyszukać wyjazd według wybranych kryteriów, na przykład rodzaju schorzenia czy adresu.

  Jeśli chcesz zapytać o ośrodek i organizatora turnusu – skontaktuj się z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Pracownicy takiego centrum sprawdzą, czy wybrany przez ciebie turnus będzie dla ciebie odpowiedni.

 • Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód za kwartał przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe – równy albo niższy niż 65%, dofinansowanie wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli:
  • masz znaczny stopień niepełnosprawności,
  • jesteś dzieckiem, które ma mniej niż 16 lat,
  • masz 16-24 lata, uczysz się i nie pracujesz,
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli masz lekki stopień niepełnosprawności,
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia – jeśli jesteś osobą zatrudnioną w zakładzie pracy chronionej albo jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością.

  Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 1800 zł, masz lekki stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Dostaniesz więc 1045 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 25% = 1045 zł.

  Jeśli twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyższy niż 65% przeciętnego wynagrodzenia – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład twój przeciętny miesięczny dochód w maju 2016 roku wynosił 2500 zł, masz umiarkowany stopień niepełnosprawności i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe.  Przeciętne wynagrodzenie za pierwszy kwartał 2016 roku to 4181,49 zł, więc twój miesięczny dochód przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, bo 4181,49 zł x 50% = 2090,70 zł. Twoje dofinansowanie trzeba więc pomniejszyć o 409,30 zł, bo 2500 zł − 2090,70 zł = 409,30 zł. Osoba, która nie przekroczyłaby 2090,70 zł, dostałaby 1129 zł dofinansowania, bo 4181,49 zł x 27% = 1129 zł. Dostaniesz więc 720 zł dofinansowania, bo 1129 zł − 409,30 zł = 720 zł.

  Jeśli jednak twoja sytuacja materialna albo losowa jest trudna – złóż w centrum pomocy rodzinie wniosek, w którym wyjaśnisz swoją sytuację. Możesz wtedy dostać dofinansowanie bez pomniejszenia. Kwota dofinansowania dla ciebie i dla opiekuna – jeśli płacisz za jego udział w turnusie – może też wtedy zostać podwyższona do 40% przeciętnego wynagrodzenia.

  Powiatowe centra pomocy rodzinie mają określoną kwotę na dofinansowania. Dlatego też może się zdarzyć, że choć spełniasz wszystkie warunki, nie dostaniesz dofinansowania. Najpierw środki są rozdzielane dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dla osób w wieku do 16 lat albo 24 lat — jeśli te osoby uczą się i nie pracują.

  Nie możesz dostać dofinansowania większego niż faktyczny koszt turnusu.

  Dofinansowanie możesz dostać tylko raz w roku kalendarzowym.

 • Dzięki temu:

  • poprawisz swoją sprawność przez rehabilitację dostosowaną do twojego schorzenia,
  • rozwiniesz swoje zainteresowania w trakcie zajęć kulturalnych i sportowych,
  • poznasz nowych ludzi.
 • Zapraszamy do zapoznania się z filmem informacyjno-instruktażowym dla wnioskodawców. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku. Obejrzyj film

  Szczegółowe informacje na temat dofinasowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny znajdują się w zakładce "Turnusy" portalu informacyjno-edukacyjnym Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2022 14:47

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kontakt: zadzwoń: 0 800 889 777, napisz: sow_portal@pfron.org.pl

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Twoje odpowiedzi

Zacznij od początku
{"register":{"columns":[]}}